Internet based – WOrk Related cognitive Rehabilitation for working Cancer survivors (i-WORC)

<-- Home Kennishub

Online cognitieve revalidatie voor werkende kanker overlevers

image

Introductie

Een deel van de patiënten met tumoren buiten het centraal zenuwstelsel (CZS) wordt geconfronteerd met cognitieve klachten. Cognitieve klachten kunnen zorgen voor verminderd functioneren op de werkvloer. Vooralsnog zijn er geen effectieve behandelopties voor werkende patiënten met niet CZS tumoren die cognitieve klachten ervaren op werk.

Doel studie

Het doel van de i-WORC studie is het ontwikkelen en testen van een online cognitief revalidatie programma voor kanker overlevers met cognitieve klachten op werk.

Vraagstelling/ hypotheses

Deze studie evalueert de (kosten-)effectiviteit van een online cognitief revalidatie programma in het bereiken van werk-gerelateerde revalidatie doelen. Secundaire uitkomstmaten zijn o.a. subjectief cognitief functioneren, functioneren op werk en kwaliteit van leven. Er wordt verwacht dat: • deelnemers die een basis of uitgebreide versie van het online cognitief revalidatie programma ondergaan, hun werk gerelateerde revalidatiedoelen beter bereiken (zowel aan het einde van de behandeling (T1) als bij follow up (T2)), dan deelnemers uit de wachtlijst groep. • deelnemers met baseline objectieve cognitieve problemen (gemeten d.m.v. neuropsychologisch onderzoek) hun werk gerelateerde revalidatiedoelen beter bereiken (zowel aan het einde van de behandeling (T1) als bij follow up (T2)) na de uitgebreide versie van het cognitief revalidatie programma dan na de basis versie van het cognitief revalidatie programma.

(Klinische) relevantie

Ongeveer 40 tot 50% van de kankerpatiënten is op werkende leeftijd ten tijde van diagnose. Veel werkende kanker patienten worden geconfronteerd met cognitieve klachten. Er is een gebrek aan effectieve behandelopties voor werkende kankerpatiënten met cognitieve klachten. Daarom ontwikkelen en testen wij een online cognitief revalidatie programma. Zowel vanuit patiënten- als maatschappelijk perspectief, is duurzame inzetbaarheid van kankerpatiënten op werk van belang.

Translatie/ implementatie

Wanneer dit programma (kosten)effectief blijkt, kan het ingebed worden in standaard practice voor werkende kankerpatiënten met cognitieve klachten.