Het doel van deze interventie is om werkhervatting te bevorderen bij mensen die behandeld zijn voor kanker en geen arbeidscontract (meer) hebben.


Beschrijving interventie

Er is sprake van een psychosociale interventie die gericht is op het bevorderen van werkhervatting voor mensen die behandeld zijn voor kanker, zonder arbeidscontract. De ondersteuning die een deelnemer krijgt is altijd maatwerk. In de interventie wordt uitgegaan van de positie die de deelnemer heeft in het proces naar werkhervatting. Dat kan zijn door aan de voorkant van het proces de deelnemer voor te bereiden op werk d.m.v. coaching en het lichamelijk en mentaal weer activeren van werkvermogen, en door meer aan de achterkant van het proces te ondersteunen bij het vinden van een passende werkplek en ook parallelle begeleiding op de werkplek te bieden.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)Publicaties
  • van Egmond et al. (2016). Effectiveness of a tailored return to work program for cancer survivors with job loss: results of a randomized controlled trial. Acta Oncologica - publicatie openen