Doel van het online hulpprogramma is dat vrouwen na behandeling voor borstkanker ondersteund worden in het afnemen van klachten en het toenemen van eigen krachten, zonder of met hulp van een ondersteuningsconsulent (oncologisch gespecialiseerde zorgprofessional), afhankelijk van de behoefte van de gebruiker aan begeleiding.


Beschrijving interventie

‘Op adem na borstkanker’ is een module binnen Mijn OOK, de online omgeving voor hulp bij het omgaan met de gevolgen van kanker op je leven. Het is een zelfhulpmodule voor iedereen die de behandeling van borstkanker achter de rug heeft en bezig is met herstel. Deze zelfhulpmodule heeft twee doelen: het afnemen van mogelijke klachten als gevolg van borstkanker en het toenemen van eigen krachten en mogelijkheden. Zowel vrouwen met wie het in deze herstelfase redelijk goed gaat, als degenen die nog problemen ervaren, kunnen dus baat bij de module hebben.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)Publicaties
  • van den Berg et al. (2012). Rationale of the BREAst cancer e-healTH [BREATH] multicentre randomised controlled trial: an internet-based self-management intervention to foster adjustment after curative breast cancer by decreasing distress and increasing empowerment. BMC Cancer. - publicatie openen
  • van den Berg et al. (2013). Usage of a Generic Fully-Automated Web-Based Self-Management Intervention for Breast Cancer Survivors: Longitudinal Study from the Intervention Arm of the BREATH Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res. - publicatie openen