NRMP-online is een online (zelfhulp)interventie voor cognitieve klachten op het werk na kanker.


Beschrijving interventie

Niet Rennen Maar Plannen - online is een online cognitieve strategie training voor mensen met cognitieve klachten op het werk na kanker. De volgende onderwerpen aan bod komen: (1) uitleg over cognitieve klachten na kanker; (2) vermoeidheid; (3) het vergroten van zelfvertrouwen met betrekking tot cognitieve functies; (4) leren communiceren over cognitieve klachten op het werk; (5) grip krijgen op cognitieve klachten door het gebruik van strategieën voor informatieverwerking, geheugen en executieve functies. Er worden twee versies van het programma onderzocht, namelijk een basis versie waarin de patiënten de training zelfstandig doorlopen en een uitgebreide versie waarin patiënten online worden begeleid door een therapeut.

Wetenschappelijke evidentie

Wordt momenteel onderzochtPublicaties
  • van Klaver et al. (2020) (Internet-based cognitive rehabilitation for WORking Cancer survivors (i-WORC): study protocol of a randomized controlled trial). - publicatie openen