Deze interventie heeft als doel mensen te helpen het contact met hun lichaam te herstellen, weer vertrouwd te raken met hun soms zo geschonden lichaam. Dit opent de weg om ook hun emoties weer aan te durven gaan en te durven voelen wat de ziekte innerlijk teweegbrengt.


Beschrijving interventie

De interventie bestaat uit affectieve aanraking (in tegenstelling tot de functionele aanraking tijdens onderzoek en behandeling), in de vorm van een rustige, zachte ‘massage’ op haptonomische basis. Hierbij wordt - op een passend moment, op geleide van wat de patiënt aankan - het aangedane deel van het lichaam nadrukkelijk meegenomen en wordt de patiënt gestimuleerd om uiteindelijk ook zelf het geschonden lichaam weer (liefdevol, koesterend, accepterend) aan tre raken (denk bv. aan vrouwen met een borstamputatie). De haptotherapeut brengt de cliënt via het lichamelijk voelen bij zijn innerlijke gevoel en pijn.

Wetenschappelijke evidentie

Wordt momenteel onderzocht