Shared decision making met etnische minderheidsgroepen in de oncologische zorg

<-- Home Kennishub

Als iemand kanker krijgt moeten er allerlei beslissingen genomen worden over de behandeling. Soms is er geen beste keuze en kunnen de voor- en nadelen van een behandeling per patiënt verschillen. Een arts en patiënt besluiten dan samen over de behandeling. Dit wordt samen beslissen of Shared Decision Making (SDM) genoemd.

Introductie

De afgelopen jaren zijn veel shared decision making (SDM) modellen ontwikkeld. In de ontwikkeling van die modellen zijn de visies van etnische minderheidsgroepen nauwelijks meegenomen.

Doel studie

De visies van etnische minderheden meenemen in de ontwikkeling van SDM zodat er een inclusievere variant komt van SDM zodat oncologische zorg beter aansluit bij deze patienten.

Vraagstelling/ hypotheses

Nagaan of SDM in de oncologische zorg aangepast moet worden aan etnische minderheden en zowel theoretisch als emprisch onderbouwde suggesties doen om SDM in de praktijk toe te passen.

Methode

Het is een empirisch bioethische studie. In het empirische gedeelte zullen zorgverleners, patienten en naasten geinterviewd worden. In het bioethische studie zullen ethische theorieen gebruikt worden om op de data te reflecteren.

(Klinische) relevantie

Het kan ervoor zorgen dat patienten beslissingen kunnen maken op een manier die beter bij hen past.

Translatie/ implementatie

Voor de zorgpraktijk zullen scholingen ontwikkeld worden op basis van onze bevindingen.
Publicaties
  • Oueslati R, Reis R, de Vries CM, Slager MT, van der Sijp J, Stiggelbout AM, Touwen DP (2022) Towards cultural sensitive shared decision making in oncology: A study protocol integrating bioethical qualitative research on shared decision-making among ethnic minorities with ethical reflection, International Journal of Qualitative Methods, 21:1-12. - publicatie openen