Subsidiegever: ZonMW

Hoop in palliatieve zorg: een longitudinale kwalitatieve studie

Hoop is belangrijk in de laatste levensfase: het biedt houvast voor patiënten met een ongeneeslijke aandoening (zoals ongeneeslijke kanker), hun naasten en zorgverleners. Soms is het echter lastig om met hoop om te gaan, bijvoorbeeld wanneer de hoop van de een verschilt van de hoop van de ander, of als er sprake is van wanhoop of hopeloosheid.

image

Kanker Nazorg Wijzer in de huisartsenpraktijk: een blended care aanpak

Het project 'Kanker Nazorg Wijzer in de huisartsenpraktijk' onderzoekt de mogelijkheid om een blended care protocol voor deze interventie te ontwikkelen en te implementeren in de eerstelijns zorg. Voormalig kankerpatiënten worden ondersteund in leefstijlverandering middels een combinatie van de Kanker Nazorg Wijzer en begeleiding van de huisarts of praktijkondersteuner ter bevordering van de kwaliteit van leven.