Hulpmiddel bij het inschatten van gezondheidseffecten na behandeling van borstkanker.

image

Introductie

Vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker krijgen vaak pas jaren later klachten als gevolg van de borstkanker(behandeling). Vrouwen kunnen veel verschillende klachten krijgen, afhankelijk van hun leeftijd en de borstkankerbehandeling.

Doel studie

Doel van ALERT! is om meer inzicht te krijgen in de klachten die een vrouw met borstkanker mogelijk gaat krijgen tot 15 jaar na diagnose.

Vraagstelling/ hypotheses

Welke klachten krijgt een vrouw met borstkanker tot 15 jaar na diagnose vaker dan leeftijdsgenoten zonder borstkanker, rekening houdend met leeftijd en ontvangen borstkankerbehandeling.

Methode

We hebben in kaart gebracht voor welke klachten vrouwen met borstkanker hun huisarts bezoeken. Dit hebben we vergeleken met de klachten waarmee vrouwen zonder borstkanker hun huisarts bezoeken. Dit hebben we gedaan tot 14 jaar na de diagnose.

(Klinische) relevantie

Vrouwen met borstkanker en vrouwen die borstkanker hebben gehad kunnen in ALERT! een gepersonaliseerde inschatting krijgen van de klachten die zij mogelijk vaker gaan krijgen dan leeftijdsgenoten zonder borstkanker. Door de resultaten met een zorgverlener te bespreken kan de nazorg hierop aangepast worden.

Translatie/ implementatie

De resultaten zijn verwerkt in ALERT!, een online hulpmiddel dat voor patiënten en hulpverleners beschikbaar is.
Publicaties
  • Heins MJ, de Ligt KM, Verloop J, Siesling S, Korevaar JC; PSCCR group (2021). Adverse health effects after breast cancer up to 14 years after diagnosis. Breast. - publicatie openen