Wat zijn de doelen die patiënten en longartsen hebben bij het behandelen van gemetastaseerde longkanker, en worden deze doelen behaald?

<-- Home Kennishub

“Wanneer de doelen en verwachtingen die patiënten en longartsen hebben bij het behandelen van gemetastaseerde longkanker expliciet bekend zijn, kan “shared-decision making” verbeteren.“

image

Introductie

Doorbehandelen in de laatste levensfase komt vaak voor en kan een negatieve invloed hebben op overleving en de kwaliteit van leven voor longkanker patiënten. Toch is bij patiënten met gemetastaseerde longkanker chemotherapie de aangewezen behandeling. Dit kan leiden tot overbehandeling, zeker wanneer chemotherapie kort voor het overlijden wordt gegeven. Helaas hebben veel patiënten een slecht beeld van hun prognose en alternatieve behandel-opties. Het kan ook zijn dat zij de effectiviteit van de behandeling overschatten. Er is weinig bekend over de doelen en verwachtingen die patiënten en longartsen hebben voordat een nieuwe lijn chemotherapie gestart wordt, en of deze doelen worden behaald. Ook weten we niet of deze doelen verschillen tussen patiënt en longarts. Dit geldt nog meer voor nieuwe therapieën zoals immuuntherapie en gerichte therapieën. Het beschreven gebrek aan kennis kan de patiënt belemmeren in shared-decision making, wat nu vooral afhangt van de communicatieve vaardigheden en behandelvoorkeur van hun longarts.

Doel studie

Doel: meer inzicht krijgen in de doelen en de haalbaarheid hiervan bij het behandelen van gemetastaseerde longkanker vanuit het perspectief van de patiënt, de longarts en de naasten. Vraagstelling: Welke doelen hebben patiënten en longartsen voor behandeling met chemotherapie, immuuntherapie of gerichte therapie in gemetastaseerde longkanker en in hoeverre worden deze doelen behaald volgens patiënten, longartsen en naasten? Subvragen: In hoeverre verschillen de doelen tussen patiënten en longartsen? Is er een relatie tussen leeftijd en (het behalen van) de doelen bij de behandeling? Zijn er verschillen in (het behalen van) de doelen tussen behandeling met chemotherapie, immuuntherapie en gerichte therapie?

Vraagstelling/ hypotheses

Hypothese: Minder dan 50% van de doelen die patiënten en longartsen hebben vóór de start met chemotherapie zullen behaald worden. Voor immuuntherapie en gerichte therapie zullen de percentages van behaalde doelen hoger liggen.

(Klinische) relevantie

Wetende welke doelen meestal niet behaald worden bij een behandeling in de laatste levensfase, kan artsen helpen om te bespreken of het verstandig is om met een behandeling te beginnen. Wanneer de doelen en verwachtingen die patiënten en longartsen hebben bij het behandelen van gemetastaseerde longkanker expliciet besproken worden, kan beter een besluit worden genomen over een behandeling die aansluit bij de wensen van de patiënt.

Translatie/ implementatie

We willen patiënten stimuleren om actief hun doelen en verwachtingen bij een behandeling te bespreken met hun longarts. Dit zal longartsen een handvat geven om te bespreken of deze doelen en verwachtingen reëel zijn. Informatie voor publiek en patiënten over de consequenties van het starten van een behandeling zullen hierbij ondersteunend werken en stimuleren om een wel overwogen keuze te maken over de doelen van een behandeling.