Voldoet de ‘surprise question’ nog?

<-- Home Kennishub

Naar een wetenschappelijk onderbouwd en door zorgverleners gedragen markeringsinstrument voor de laatste levensfase

image

Introductie

Veel patiënten met chronische ziektes, zoals kanker en chronisch longlijden, zijn onder behandeling van een medisch specialist wanneer vroege markering van het levenseinde (overlijden binnen een jaar) aan de orde is. Voor een tijdige afstemming van de zorg met de huisarts, is een markeringsinstrument nodig dat de specialist ondersteunt in de herkenning van de laatste levensfase. De Zorgmodule Palliatieve zorg adviseert hiervoor het gebruik van de “Surprise Question” (SQ): ‘zou het u verbazen (‘surprise’) wanneer de patiënt binnen een jaar komt te overlijden?’. Bij een ontkennend antwoord, dient de zorg nadrukkelijker gericht te worden op kwaliteit van leven en proactieve zorgplanning. Echter, in de praktijk vinden specialisten het gebruik van deze SQ lastig. Daarbij is de SQ ook wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd. Een betere onderbouwing zal de acceptatie en het gebruik verbeteren?

Doel studie

Het ontwikkelen van een markeringsinstrument voor chronisch zieken dat bruikbaar is voor huisartsen, in het ziekenhuis en verpleeghuis?

Vraagstelling/ hypotheses

Een goed onderbouwd markeringsinstrument kan bijdragen aan de communicatie over en aan de wensen van de patiënt in de laatste levensfase.

(Klinische) relevantie

Om goede palliatieve zorg te bieden in de laatste levensfase van patiënten, is het belangrijk om die fase goed te herkennen. Op deze manier kan de zorg tijdig naar de huisarts worden overgedragen, zodat de focus van de zorg voor de patiënt in overeenstemming is met de levensfase. Daarnaast stelt tijdige herkenning van het naderend levenseinde de patiënt en de naasten in staat om zich te bezinnen op de invulling van deze laatste levensfase.

Translatie/ implementatie

a. Literatuuronderzoek over voorspellende factoren van de laatste levensfase bij chronisch zieken. b. Inventarisatie van knelpunten bij patiënten, naasten en zorgverleners c. Ontwikkeling van het markeringsinstrument (een set van indicatoren voor het levenseinde) d. Ontwikkeling van een e-learning module & workshop e. Implementatie van het markeringsinstrument in ziekenhuizen.