De CAPABLE pilotstudie onderzoekt het effect, de bruikbaarheid en haalbaarheid van de CAPABLE eHealth applicatie bij melanoompatiënten tijdens de behandeling met immuuntherapie. Deze studie zal de eerste zijn die een systeem aanbiedt welke is ontwikkeld in samenwerking met patiënten en clinici, en symptoommonitoring, informatievoorziening en welzijnsinterventies in één eHealth-tool omvat.

image

Introductie

Aangezien behandeling met immuuntherapie door middel van immuun-checkpointremmers de standaardtherapie aan het worden is voor hoogrisicopatiënten en patiënten met gevorderd melanoom, ervaren steeds meer patiënten bijwerkingen, zoals vermoeidheid. Tot nu toe hebben meerdere onderzoeken de voordelen aangetoond van het gebruik van eHealth-tools bij het bieden van symptoommonitoring of interventies om behandelingsgerelateerde symptomen zoals vermoeidheid te verminderen. Er blijft echter behoefte aan een eHealth-tool die de combinatie van zowel symptoommonitoring als het omgaan met deze symptomen mogelijk maakt.

Doel studie

In deze pilotstudie onderzoeken we het effect van de applicatie Cancer Patients Better Life Experience (CAPABLE) door middel van het bieden van symptoommonitoring, educatieve voorlichting en welzijnsinterventies op kwaliteit van leven uitkomsten als vermoeidheid en fysiek functioneren. Daarnaast onderzoeken we het gebruiksgemak en de acceptatie van het gebruik van een eHealth systeem als CAPABLE. Resultaten uit het CAPABLE cohort zullen worden vergeleken met een cohort patienten die volgens klinische praktijk zijn behandeld (zonder interventie).

Vraagstelling/ hypotheses

We verwachten dat patiënten die de CAPABLE-applicatie gebruiken een verminderde stijging in vermoeidheid zullen hebben in vergelijking met patiënten in een controlecohort die geen interventie hebben gekregen.

Methode

De CAPABLE-studie is een prospectieve, verkennende pilotstudie, waarin we een verkennend cohort dat de CAPABLE-smartphone-applicatie en een smartwatch (interventie) ontvangt, vergelijken met een historisch prospectief cohort dat de CAPABLE-app en smartwatch niet heeft ontvangen (controlegroep ). De controlegroep bestaat uit patiënten met dezelfde inclusiecriteria en zelfgerapporteerde gegevensverzameling als de interventiegroep, maar krijgt standaardzorg zonder de CAPABLE-app. Deze studie heeft het doel om 36 patiënten met stadium III/IV melanoom te includeren, die volgens de standaard klinische praktijk in aanmerking komen voor het starten van een behandeling met immuuntherapie (anti-PD1 en/of anti-CTLA4). Patiënten worden gedurende een half jaar geworven in het Nederlands Kanker Instituut (NKI-AvL) in Amsterdam. Nadat de patiënt schriftelijke toestemming heeft gegeven, wordt de patiënt ingeschreven in het CAPABLE-systeem. Voor de eerste behandeling met immuuntherapie zal de patient gezamenlijk met het research team de CAPABLE app en smartwatch installeren, evenals uitleg over het gebruik van de app voor de komende tijd. Patiënten worden gevraagd de CAPABLE app minimaal drie tot maximaal zes maanden na start van de behandeling te gebruiken. Meetmomenten van de studie eindpunten zullen middels vragenlijsten worden verzameld op baseline (T0), 3 maanden (T1) en 6 maanden (T2) na start van de behandeling. De werving en dataverzameling van patiënten start in april 2023.

(Klinische) relevantie

De mogelijke toegevoegde waarde van dit project voor mensen met melanoom is een verbetering van kwaliteit van leven en een vermindering van klachten zoals vermoeidheid gedurende de behandelingsfase.

Translatie/ implementatie

Een onderdeel van dit onderzoek omslaat de evaluatie van gebruiksgemak/gebruiksvriendelijkheid en geschiktheid van de CAPABLE applicatie bij zowel de patienten als clinici. Resultaten van deze secundaire uitkomsten zullen worden gebruikt om het systeem te verbeteren, evenals de implementatie in de klinische praktijk.
Publicaties
  • Fraterman, I., Glaser, S.L.C., Wilgenhof, S. et al. Exploring supportive care and information needs through a proposed eHealth application among melanoma patients undergoing systemic therapy: a qualitative study. Support Care Cancer 30, 7249–7260 (2022). - publicatie openen