Vanuit het IKNL en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis loopt de ENLIVE studie: 'Systematische aandacht voor leefstijl in Zorgpad Endometriumcarcinoom.’ Dit project heeft als doel het ontwikkelen van een gesprekshulp die ondersteuning biedt aan zorgprofessionals bij 1) het inventariseren van de motivatie en barrières ten aanzien van leefstijlverandering bij patiënten met endometriumkanker, en 2) het aanbieden van een passende doorverwijzing naar een erkende leefstijlinterventie. De gesprekshulp wordt ontworpen op basis van data van interviews met patiënten en focusgroepen van zorgprofessionals, literatuuronderzoek en een Delphi consensus studie.

image

Introductie

Er wordt gestart met een gesprekshulp voor de zorg voor vrouwen met endometrium kanker omdat zorgverleners aangeven dat juist deze patiënten een grote behoefte hebben aan ondersteuning bij leefstijlbevordering. Van alle tumorsoorten, komt overgewicht en obesitas het vaakst voor bij endometriumkanker (80%). Het is dus vooral bij deze risicopopulatie relevant om een interventie te ontwikkelen ter bevordering van leefstijl. Daarnaast is er vooral bij endometriumkanker veel discussie is over de invulling van de nazorgconsulten, vanwege de lage kans op (niet-symptomatische) recidieven.

Doel studie

Het doel van het project is het ontwikkelen van een gesprekshulp die ondersteuning biedt aan gynaecologisch-oncologische zorgprofessionals bij 1) het inventariseren van de motivatie en barrières ten aanzien van leefstijlverandering bij patiënten met endometriumkanker, en 2) het aanbieden van een passende doorverwijzing naar een erkende leefstijlinterventie. In een vervolgstudie zal de effectiviteit van het gebruik van deze gesprekshulp in de dagelijkse klinische praktijk verder worden onderzocht wat grootschalige implementatie kan bevorderen. Daarnaast kan de ontwikkeling van de gesprekshulp bij endometriumkanker worden gezien als ‘proof of principle’: wanneer de gesprekshulp bij endometriumkanker gunstig blijkt, kan deze worden doorontwikkeld voor gebruik bij andere (gewicht-gerelateerde) tumorsoorten.

Vraagstelling/ hypotheses

Vraagstellingen: 1. Welke wensen en behoeften hebben patiënten met endometriumkanker en zorgprofessionals (gynaecologen, gynaecologisch oncologen, verpleegkundig specialisten) ten aanzien van het bespreken van leefstijl en het aanbieden van doorverwijzingen naar erkende leefstijlinterventies? 2a. Wat is het aanbod van theoretisch en/of empirisch onderbouwde leefstijlinterventies, geschikt voor vrouwen met endometriumkanker en overgewicht/obesitas in de verschillende regio’s? 2b. Welke bewezen effectieve methodieken zijn beschikbaar voor het bespreekbaar maken van leefstijl en geschikt voor gebruik in de dagelijkse gynaecologisch-oncologische praktijk? 3. Welke elementen moeten onderdeel zijn van de gesprekshulp voor passende doorverwijzing naar leefstijlinterventies voor vrouwen met endometriumkanker, en wat zijn en praktische barrières bij de implementatie hiervan?

Methode

5 fasen Fase 1: Focusgroepen en interviews Fase 2a: Inventarisatie van interventieaanbod Fase 2b: Inventarisatie van gesprekstechnieken Fase 3: Delphi consensus studie Fase 4: Ontwerpen gesprekshulp Fase 5: Dissemineren van de gesprekshulp

(Klinische) relevantie

Dit project resulteert in een gesprekshulp die ondersteuning biedt bij het doorverwijzen naar leefstijlinterventies tijdens nazorgconsulten voor patiënten met endometriumkanker; circa 2200 patiënten per jaar in Nederland. Als implementatie van de leefstijl-gesprekshulp gerealiseerd wordt en gunstig blijkt, kan het ook voor andere (leefstijl gerelateerde) tumoren worden geïmplementeerd. Daarmee wordt leefstijl een integraal onderdeel van de nazorg en wordt overleving en kwaliteit van leven bevorderd.

Translatie/ implementatie

Resultaten worden gedissemineerd via bestaande platforms en gepresenteerd op relevante bijeenkomsten. Als onderdeel van deze fase wordt een e-learning module ontwikkeld van V&VN en Noordhoff Health, die wordt gebruikt door verpleegkundig specialisten. De gesprekshulp wordt tevens direct beschikbaar gemaakt voor patiënten en zorgprofessionals via Kanker.nl, Olijf.nl en de Verwijsgids Kanker. De betrokken gynaecologisch-oncologisch zorgprofessionals zullen daarnaast de gesprekshulp actief implementeren in de GOCZ ziekenhuizen.