SoFiT: Study on fatigue in colorectal cancer survivors, a lifestyle intervention

Leestijd: 2 min

<-- Home Kennishub

Het evalueren van de effecten van een leefstijlinterventie op vermoeidheid bij mensen die 6 maanden tot 5 jaar geleden de behandeling voor stadium I-III dikkedarm- of rectumkanker hebben afgerond.

image

Beschrijving interventie

De interventie heeft twee armen: een interventiegroep en een controlegroep. De interventiegroep volgt zes maanden lang een leefstijlprogramma. De deelnemers in deze groep krijgen begeleiding van een leefstijlcoach. Met haar hulp gaan ze aan de slag gaan met gezond(er) eten en (meer) bewegen. De kankerpreventie richtlijnen op het gebied van voeding en bewegen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zijn hierbij leidend. Het leefstijlprogramma kunnen deelnemers vanuit huis volgen. De leefstijlcoach komt een aantal keer bij de deelnemers thuis langs en spreekt de deelnemers tussendoor via de telefoon of Microsoft Teams. In de interventie maken we gebruik van gedragsveranderingstechnieken die worden ingezet op specifieke factoren onderliggend aan gedrag. Voorbeelden van zulke factoren, ook wel determinanten genoemd, zijn ‘kennis’, ‘motivatie’ en ‘sociale invloed’. De interventie wordt voor elke deelnemer gepersonaliseerd met betrekking tot het aanpakken van specifieke richtlijnen en onderliggende gedragsdeterminanten en de daar bijhorende gedragsveranderingstechnieken. De controlegroep doet alleen mee met de metingen en krijgt na afloop van de zes maanden een lichtere versie van het leefstijlprogramma aangeboden. Beide groepen ondergaan metingen aan het begin, midden, einde en zes maanden na afloop van de interventieperiode. We onderzoeken of de vermoeidheid in de interventiegroep verminderd is ten opzichte van het begin van de studie en de controlegroep. De primaire uitkomstmaat is vermoeidheid. Secundaire uitkomstmaten zijn opvolging van de richtlijnen (gewicht, voeding en bewegen), kwaliteit van leven, fysieke prestatie (o.a. kracht, flexibiliteit en balans), slaap duur en kwaliteit, mentale gezondheid, darmkanker gerelateerde problemen, spierkwaliteit, anemie, gedragsverandering, darm microbiota, bloeddruk, eetgewoonten en kosteneffectiviteit.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)


Studies suggereren dat kanker-gerelateerde vermoeidheid kan woorden veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder ongezond eten en weinig bewegen. Twee review studies suggereren gunstige effecten van beweging en gezonde voeding op het verminderen van kanker gerelateerde vermoeidheid. Ook is er een link gevonden in observationele studies tussen kanker-gerelateerde vermoeidheid en het opvolgen van de Wereld Kanker Onderzoek Fonds richtlijnen voor de preventie van kanker. Dit wordt ook gevonden in een prospective cohort: de COLON-studie.
Publicaties
  • Bower, J. E. (2014). Cancer-related fatigue—mechanisms, risk factors, and treatments. Nature reviews Clinical oncology, 11(10), 597-609. - publicatie openen
  • Mitchell, S. A. (2010). Cancer-related fatigue: state of the science. PM&R, 2(5), 364-383. - publicatie openen
  • Aapro, M., Scotte, F., Bouillet, T., Currow, D., & Vigano, A. (2017). A practical approach to fatigue management in colorectal cancer. Clinical colorectal cancer, 16(4), 275-285. - publicatie openen
  • Breedveld-Peters, J. J., Koole, J. L., Müller-Schulte, E., van der Linden, B. W., Windhausen, C., Bours, M. J., ... & Weijenberg, M. P. (2018). Colorectal cancers survivors’ adherence to lifestyle recommendations and cross-sectional associations with health-related quality of life. British Journal of Nutrition, 120(2), 188-197. - publicatie openen
  • van Veen, M. R., Mols, F., Bours, M. J., Weijenberg, M. P., Kampman, E., & Beijer, S. (2019). Adherence to the World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research recommendations for cancer prevention is associated with better health–related quality of life among long-term colorectal cancer survivors: results of the PROFILES registry. Supportive Care in Cancer, 27(12), 4565-4574. - publicatie openen
  • Wesselink, E., van Baar, H., van Zutphen, M., Tibosch, M., Kouwenhoven, E. A., Keulen, E. T., ... & Winkels, R. M. (2020). Inflammation is a mediating factor in the association between lifestyle and fatigue in colorectal cancer patients. Cancers, 12(12), 3701. - publicatie openen