Het doel van de behandeling in Les Vaux is hulp bieden bij de emotionele verwerking van kanker vooral voor diegenen die ernstige gevolgen ondervinden van de diagnose en behandeling van kanker.


Beschrijving interventie

De therapeutische weken voor mensen met kanker vinden plaats op het landgoed van Les Vaux in Frankrijk. De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 8. De totale behandeling bestaat uit: - Intake gesprek - Groepsgesprekken onder leiding van de psycholoog en creatief therapeut. - Individuele gesprekken - Groepsgewijze en individuele sessies creatieve therapie - Lichaamsgerichte activiteiten, mindfulness en lichaamstraining - Wandelen, zwemmen - Nagesprek een maand na de behandeling Om maximaal effect te bereiken bestaat de behandeling uit een combinatie van de volgende therapievormen: - Informatieverstrekking - Lotgenotencontact - Psychotherapie - Creatieve therapie - Lichaamsgerichte activiteiten en mindfulness De behandeling vindt plaats in een natuurlijke en zonnige omgeving en er worden buitenactiviteiten ondernomen zoals wandelen, zwemmen, in de moestuin werken etc. Problemen die in aanmerking komen zijn: - Angst - Somberheid -Verminderde draagkracht op psychisch niveau (onverwerkte rouw, posttraumatische stress, psychiatrische co-morbiditeit etc.) en fysiek niveau (gevolgen van de kanker en de behandelingen, vermoeidheid, pijn, seksualiteit problemen etc.) - Verstoorde re-integratie in arbeidsproces

Wetenschappelijke evidentie

Onbekend