De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fonds reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor het kankeronderzoek in Nederland. Alleen kosten voor reis en verblijf komen voor vergoeding in aanmerking. Op renevogelsstichting.nl vindt u informatie over het indienen van de aanvraag.

U kunt aanvragen vóór 1 september 2019 mailen naar het secretariaat van de René Vogels Stichting: info@renevogelsstichting.nl. De deadline voor de daaropvolgende aanvraagronde is 1 maart 2020.