Aanvragen subsidie ‘Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen’ nog steeds mogelijk

Leestijd: < 1 min


In het kader van de Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg, thema ‘psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen’, is er geconstateerd dat er nog voldoende financiële ruimte is om nog een aantal projecten te subsidiëren. We wijzen er daarom graag op dat u alsnog of opnieuw een (aangepaste) aanvraag in kunt dienen.
De aanvraagtermijn loopt tot uiterlijk 1 oktober. Of korter als het subsidiegeld eerder is uitgeput. Dit wordt iedere twee weken beoordeeld. Op de site staat steeds de actuele stand van zaken.
Een voorstel indienen kan via transparantie2017@zinl.nl. Een aanvraagformulier en eerder gestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op de site: https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/subsidieregeling-transparantie-over-de-kwaliteit-van-zorg/thema-2017
Hier vindt u ook, in het beleidskader, een nadere toelichting op het thema en de voorwaarden.

Namens Willemijn Krol en de rest van team Transparantie over de Kwaliteit van Zorg,
Ayla Lokhorst
Projectondersteuner
Zorginstituut Nederland
Eekholt 4 | 1112 XH | Diemen
Postbus 320 | 1110 AH | Diemen
………………………………………………………………
T +31 (0)20 797 81 29
transparantie2017@zinl.nl
http://www.zorginstituutnederland.nl