Aftrap Wereldkankerdagcampagne 2019

Leestijd: 2 min


Met de lancering van www.wereldkankerdag.nl op vrijdag 11 januari wordt officieel de aftrap gegeven voor de Wereldkankerdagcampagne van 2019. Dit jaar hebben zich ruim 140 organisaties die zich bezighouden met preventie, vroegdiagnostiek, behandeling en psychosociale (na)zorg aangesloten. Samen vragen we aandacht voor de impact van kanker én voor het brede aanbod aan informatie, zorg en ondersteuning.

De slogan van dit jaar is ‘Kanker zet je wereld op z’n kop. ‘Kijk wat jij kunt doen?’ Daarbij gaat dit jaar speciale aandacht uit naar de late gevolgen van kanker.

We vragen je niet om een financiële bijdrage aan deze campagne. Ook dit jaar hebben KWF Kankerbestrijding, IKNL en het Wereld Kanker Onderzoek Fonds deze mogelijk gemaakt. Wat we je wél vragen is om gedurende de looptijd van de campagne – 11 januari t/m 4 februari 2019 – meermaals aandacht aan de campagne te besteden via sociale media, website, nieuwsbrief et cetera. Dat kan op de volgende manieren:

Samen lukt het ons om voor mensen met kanker en voor hun naasten heel veel zichtbaarheid te creëren en informatie te bieden!