Psychosociale Oncologische Zorg (start ook op 22 september 2022)

In de scholing Psychosociale Oncologische zorg staan de 12 meest voorkomende psychosociale problemen centraal. Over elk probleemgebied ontvang je actuele kennis over prevalentie, oorzaken, gevolgen en symptomen (tbv signalering). Tevens ontvang je een overzicht van ondersteunende, effectieve (gespreks)interventies volgens een stepped care opbouw:
1. Mogelijkheden voor de patiënt zelf (zelfmanagement), zoals beschikbare e-health, informatiebronnen, lotgenotencontact en praktische adviezen voor zelfzorg.
2. Ondersteuning die jij kunt bieden binnen jouw grenzen, zoals voorlichting en adviezen, en welke effectieve interventies je binnen jouw eigen behandeling kan inzetten.
3. Overzicht van gespecialiseerde interventies en criteria om door te verwijzen.

Meer informatie is te vinden op http://www.vestalia.nl/scholing_PSOZ.html

Na de scholing op 22 september start er een volgende scholing op 9 maart 2023.