Bericht van het NVPO-bestuur

Leestijd: 3 min


 

Geacht NVPO-lid,

Wij willen u als bestuur graag informeren over een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de NVPO.

 

Per 1 juli heeft de NVPO het project “Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker” afgerond. Dankzij subsidie van KWF Kankerbestrijding voor dit project hebben wij veel doelen kunnen realiseren de afgelopen jaren. Een goed voorbeeld hiervan is ons online deskundigenbestand. Hier zijn gecertificeerde professionals te vinden die werkzaam zijn in de psychosociaal oncologische zorg. Om deze en andere zaken te kunnen continueren heeft de NVPO voor meerdere jaren budget gereserveerd. Chantal Lammens en Gré Haan, die werkzaam waren op het project, kunnen zich hierdoor als freelancer blijven inzetten. Verder wil de NVPO een beroep doen op de huidige werkgroepen om taken van het voormalige projectteam over te nemen.

 

In juli dit jaar ontvingen wij het goede nieuws dat de subsidie voor het project “Implementatie van Psychosociale Interventies” door KWF Kankerbestrijding is toegekend. Dit project is uniek in de psychosociale zorg en heeft als doel om maximaal vijf nieuwe psychosociale interventies breed in te voeren in de praktijk en leerpunten te formuleren voor toekomstige interventies. Het is fantastisch dat een dergelijk project gehonoreerd is. Het merendeel van de bestuursleden vond echter de verantwoordelijkheid voor dit omvangrijke project te groot voor het uit vrijwilligers bestaande NVPO-bestuur. Tevens vond het merendeel van de bestuursleden het niet verantwoord om drie projectmedewerkers in vaste dienst te nemen voor uitvoering van het nieuwe project. Dit werd gezien als een onevenredig groot risico voor de NVPO als kleine vereniging met nauwelijks eigen middelen. Om de slagingskans te vergroten heeft het bestuur gezocht naar het inbedden van het project bij een partner met ruime ervaring en kennis op het gebied van implementatie van zorg.

 

Gelukkig kunnen wij u melden dat KWF Kankerbestrijding in overleg met de NVPO de subsidie aan IKNL heeft toegekend. KWF wil net als de NVPO de grootst mogelijke zekerheid voor een zorgvuldige uitvoering van de projectactiviteiten en heeft ingestemd met de keuze voor IKNL. Deze organisatie heeft het project “Implementatie van Psychosociale Interventies” sinds oktober j.l. onder haar hoede. Wij zijn verheugd dat IKNL voor de uitvoering van dit belangrijke project Chantal Lammens, Gré Haan en Myrle Stouten aangetrokken heeft. Vivian Engelen, voormalig medewerker op het eerste project, is momenteel werkzaam bij patiëntenbeweging Levenmetkanker.

 

Helaas konden bestuursleden Cora Honing en Marjolein van der Pol zich niet vinden in de bovengenoemde bestuursbesluiten. Voor hen waren deze besluiten een te drastische koerswijziging van de NVPO. Zij besloten daarom hun functie als bestuurslid van de NVPO neer te leggen vóór het aflopen van hun termijn (respectievelijk augustus en december 2015). De overige bestuursleden betreuren dit besluit zeer. Beiden hebben zich jarenlang op een geweldige manier ingezet voor de NVPO.

 

De NVPO is een krachtige vereniging met veel leden die zich sinds 1993 vrijwillig inzetten voor mensen die geconfronteerd worden met kanker en hun naasten. We doen dan ook aan alle leden een oproep om er met ons voor te zorgen dat de doelstellingen van de NVPO nagestreefd blijven worden! Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

Josette Hoekstra-Weebers, Michiel de Ruiter, Marieke Gielissen, Saskia Duijts, Sietske van der Veldt, Lucienne van der Meer, Jan-Paul van den Berg