Binnenkort afronding autorisatiefase richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’

Leestijd: < 1 min


De autorisatiefase van de richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’ is zo goed als afgerond. Op verzoek van de NHG is er nog één tekstuele aanpassing doorgevoerd in hoofdstuk 7 van de richtlijn, te weten regel 3474-3480. De tekst is gewijzigd in:

De werkgroep is van mening dat de behandelend medisch specialist en huisarts de verantwoordelijkheid en centrale rol hebben in het signaleren van distress en zorgbehoefte en waar nodig verwijzen. Zij kunnen besluiten om deze taak te delegeren naar de verpleegkundige/verpleegkundig specialist en de POH-GGZ.

De werkgroep is van mening dat het wenselijk is een signaleringsinstrument te gebruiken voor het signaleren van distress en zorgbehoefte en de uitkomsten met de patiënt te bespreken; het inlevermoment is het bespreekmoment.

Mocht bovenstaande wijziging op bezwaren stuiten, dan verzoeken wij u vriendelijk dit uiterlijk 15 mei a.s. kenbaar te maken aan onze adviseur mevrouw Miranda Velthuis (via e-mailadres m.velthuis@iknl.nl). Mochten wij voor die tijd geen reactie ontvangen, dan gaan wij er vanuit dat u instemt met deze suggestie. De richtlijn wordt binnen afzienbare tijd gepubliceerd op www.oncoline.nl.