Dr. Tineke Vos winnaar van de NVPO-Award 2018!

Leestijd: 2 min


Utrecht, 16 maart 2018. Vandaag is met groot genoegen de NVPO Award 2018 uitgereikt aan dr. Tineke Vos. Dr. Vos is een bevlogen psychiater, werkzaam sinds 1995 bij Haaglanden MC, gespecialiseerd in de psycho-oncologie en palliatieve zorg. De feestelijke uitreiking vond plaats tijdens het lustrum congres in het teken van het 25 jarige bestaan van de NVPO.

De NVPO award wordt ieder jaar uitgereikt aan iemand die ‘zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de psychosociale oncologie in Nederland’. De bijzondere verdiensten kunnen liggen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, psycho-oncologische zorgverlening, organisatie van de psycho-oncologische zorg, deskundigheidsbevordering en onderwijs en, op het terrein van bijzondere verdiensten voor de vereniging.

Dr. Vos haar inzet voor de psychosociale oncologie is zeer groot. Zij is als psychiater klinisch  werkzaam  in het Haaglanden MC, gespecialiseerd in de oncologie en palliatieve zorg. In 2009 is zij gepromoveerd op haar proefschrift, getiteld ‘Denial and Quality of Life in Lung Cancer Patients’. Daarnaast heeft zij diverse bestuursfuncties bekleed, waaronder momenteel voor de Stichting Bewegen tegen Kanker. Naast haar werkzaamheden binnen het Haaglanden MC is zij werkzaam als consulent palliatieve zorg in de regio Utrecht en Leiden/Gouda. In 2015-2016 was Tineke Vos voorzitter van de richtlijnwerkgroep aanpassingsstoornis bij kanker. Onder haar bevlogen leiding is deze evidence-based richtlijn binnen een recordtijd van 16 opgesteld en geaccordeerd door alle partijen in juni 2016 overhandigd aan toenmalig Minister Schippers van VWS. Ten behoeve van de implementatie van de richtlijn aanpassingsstoornis en het vormgeven van de landelijke pilot aanpassingsstoornis bij kanker die dit jaar van start is gegaan heeft zij tezamen met de richtlijnwerkgroep  zorg gedragen voor de praktische doorvertaling van de richtlijn tot een indicatiestelling ten behoeve van de diagnostiek en behandeling van een aanpassingsstoornis bij kanker, alsmede het vormgeven van een online training voor zorgverleners; producten die de basis vormden voor de start van de pilot.

Tineke Vos is als inhoudelijk expert betrokken bij diverse activiteiten waarbij het belang van toegankelijkheid en kwaliteit van psychosociale zorg voor mensen met kanker wordt onderstreept. Met deze onderscheiding onderstreept de NVPO de inzet van Tineke Vos voor de ontwikkeling van de psychosociale oncologie in Nederland.