Effectieve implementatie van evidence-based psychosociale interventies in de zorg voor mensen met kanker

Leestijd: 2 min


Ongeveer 30% van de mensen met kanker heeft behoefte aan psychosociale oncologische zorg (PSOZ) voor bijvoorbeeld angst, somberheid, distress en vermoeidheid. Evidence-based interventies (EBI’s) die hierop zijn toegespitst helpen (ex-)kankerpatiënten in de verschillende fases van de ziekte om klachten te verminderen of te voorkomen.

In Nederland zijn veel interventies in studieverband ontwikkeld. Van een aantal van deze interventies is de evidentie vastgesteld, maar is de interventie op de plank blijven liggen. Hierdoor heeft maar een beperkt aantal patiënten toegang tot EBI’s.

 

Doelstelling en selectie

IKNL zet zich in voor de implementatie van max. 5 EBI’s op het gebied van de PSOZ in de klinische praktijk. 13 onderzoeksgroepen hebben hun aangemelde interventie gepresenteerd. Een adviescommissie, bestaande uit sectorleden van het Landelijk overleg Psychosociale Oncologie (o.a. KWF Kankerbestrijding, Levenmetkanker) en medewerkers van IKNL, heeft haar advies aan de Raad van Bestuur van IKNL uitgebracht. Dit heeft geleid tot de volgende selectie van interventies voor implementatie:

  • Cognitieve gedragstherapie voor vermoeidheid na kanker (Radboud UMC)
  • KLIK: Een online portaal voor signalering en monitoring van psychosociaal functioneren van kinderen met een chronische ziekte (AMC/Emma kinderziekenhuis)
  • Kanker Nazorgwijzer: gepersonaliseerd zelfmanagement portaal (OU)
  • Begeleiding voor mantelzorgers van patiënten met een primaire hersentumor (VUMC)
  • PACES: online en face-to-face beweegprogramma’s voor vrouwen met borstkanker die chemotherapie ondergaan (AVL)

Bij de selectie is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de diversiteit, zoals het probleemgebied, doelgroep, fase van ziekte waar de interventie zich op richt en de wijze van aanbieden van de interventie. Deze geselecteerde interventies bieden tezamen een goede variatie aan blauwdrukken, één van de eindproducten van dit project. Binnenkort zullen de eerste nadere gesprekken met alle hoofdonderzoekers van de geselecteerde interventies volgen, waarna de eerste implementatieplannen zullen worden opgesteld. Voor meer informatie zie de website van IKNL (link: https://iknl.nl/oncologische-zorg/projecten/implementatie-ebi’s-psoz)