Honorering projectsubsidie in het kader van betaalbaarheid PSOZ

Leestijd: < 1 min


Op 23 december jl. ontving de NVPO van KWF Kankerbestrijding het mooie kerstcadeau dat het projectvoorstel, getiteld Realiseren en borgen van tijdige en (kosten) effectieve en toekomstbestendige psychosociale oncologische zorg binnen de oncologische keten’ is gehonoreerd. Deze projectaanvraag is in samenwerking en afstemming met de partners binnen het Landelijk Overleg PSO opgesteld ten behoeve van het verkrijgen van financiering om de volgende drie belangrijke taken op korte termijn te realiseren: a) realisatie van ‘Richtlijn aanpassingsstoornis voor mensen met kanker’ en pleiten voor opname van aanpassingsstoornis voor deze doelgroep in het verzekerde basispakket, b) opstellen van een  overzichtsrapport van bestaande afspraken op het gebied van de PSOZ  en inzichtelijk maken in hoeverre deze worden nageleefd en c) inzicht verkrijgen in huidige capaciteit van professionele psychosociale hulpverlening in Nederland en wijze waarop deze momenteel wordt gefinancierd.. In samenwerking met onze partners binnen de sector gaan wij meteen aan de slag met de realisatie van de genoemde drie taken. Wij houden u graag op de hoogte! Lees hier meer over het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie en het gehonoreerde project.