Hoofdredacteur gezocht voor het tijdschrift Psychosociale Oncologie

Leestijd: 2 min


Vanaf november 2018 is de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) op zoek naar een hoofdredacteur van het tijdschrift Psychosociale Oncologie.  Doel van het tijdschrift is om  professionals betrokken bij onderzoek, behandeling en/of begeleiding van mensen met kanker en hun naasten te informeren over actuele onderwerpen in de psychosociale oncologie. Daarnaast biedt het tijdschrift een forum voor informatie-uitwisseling en het presenteren van eigen werk (zowel onderzoek als klinische praktijk) voor leden van de NVPO via ingezonden artikelen. Het tijdschrift vormt een brugfunctie tussen onderzoek en klinische praktijk. Het wordt verspreid onder meer dan 500 NVPO-leden en diverse geabonneerde zorginstellingen en door de lezers hoog gewaardeerd.

Taken van de hoofdredacteur:

  1. De hoofredacteur wordt aangesteld voor een termijn van drie jaar, indien gewenst verlengd met een vervolgtermijn van drie jaar.
  2. De hoofredacteur draagt vier maal per jaar zorg voor het verschijnen van het tijdschrift ‘Psychosociale Oncologie’. De hoofdredacteur draagt, samen met de redactie, zorg voor de inhoud van het tijdschrift.
  3. Vier maal per jaar bereidt de hoofdredacteur een redactievergadering voor. De hoofdredacteur is voorzitter tijdens deze vergaderingen.
  4. De hoofdredacteur zorgt, samen met de redactieleden, voor een voltallige redactie. Binnen de redactie zijn naast de hoofdredacteur ten minste twee eindredacteuren, een beeldredacteur en een redactie-assistent aangesteld.
  5. De hoofdredacteur schrijft voor iedere editie van het tijdschrift het ‘Redactioneel’;
  6. De hoofdredacteur onderhoudt contact met de overige werkgroepen en het bestuur van de NVPO.
  7. De hoofdredacteur stelt ieder jaar een jaarverslag, jaarplan en een begroting samen.
  8. De hoofdredacteur onderhoudt nauw contact met de vormgever.
  9. De hoofdredacteur ontvangt per jaar een vrijwilligersvergoeding van 1500 euro.

De redactie van Psychosociale Oncologie is een goed-werkende werkgroep bestaande uit klinisch werkenden, onderzoekers en beleidsmakers. Als hoofdredacteur krijgt u de mogelijkheid zich verder te bekwamen in het redactiewerk. Daarnaast kunt u in de functie uw professionele blik verbreden en uw netwerk binnen de psychosociale oncologie  uitbreiden.

Hebt u interesse in deze functie of vragen? Dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met de huidige hoofdredacteur, mevr. Marij Hillen (redactie@nvpo.nl) of met het bestuur van de NVPO (secretaris@nvpo.nl).