Koesterjelijf (in het Engels My Changed Body) is een schrijfinterventie ontwikkeld om een negatief lichaamsbeeld te verbeteren, dat kan ontstaan door kanker en de behandeling.


Beschrijving interventie

De interventie omvat een schrijfactiviteit gebaseerd op zelfcompassie, die naar inschatting 30 minuten kost om te doorlopen. Het boekje bevat instructies, de schrijfopdrachten en ruimte om de antwoorden op te schrijven. Er worden zes schrijfopdrachten gegeven: (1) een introducerende schrijfopdracht waar deelnemers schrijven over een negatieve ervaring met betrekking tot hun uiterlijk/lichaam, waarbij gestimuleerd wordt om hun diepste gevoelens en gedachten op te schrijven; (2) het eigen lichaam vriendelijk behandelen; (3) vriendelijk advies naar zichzelf; (4) verbinding met anderen die ook moeilijkheden ervaren met hun lichaamsbeeld; (5) bewustzijn van de omstandigheden en reacties in een bredere context; (6) een brief naar zichzelf schrijven, die dient als een samenvatting van de meest relevante punten van zelf-compassie uit bovenstaande opdrachten.

Wetenschappelijke evidentie

Wordt momenteel onderzocht


De oorspronkelijke Australische versie van Koesterjelijf is in een gerandomiseerde gecontroleerde studie effectief bevonden in het verbeteren van lichaamsbeeld en psychologische distress bij patiënten met borstkanker. In Nederland werd de effectiviteit van deze interventie onderzocht bij patiënten met hoofd-halskanker middels een pilot studie. De resultaten van het onderzoek van dr Heleen Melissant lieten zien dat Koesterjelijf effectief lijkt te zijn om zelfcompassie te vergroten.
Publicaties
  • Sherman et al. (2018). Reducing Body Image–Related Distress in Women With Breast Cancer Using a Structured Online Writing Exercise: Results From the My Changed Body Randomized Controlled Trial. J Clin Oncol. - publicatie openen
  • Melissant et al. (2021). A structured expressive writing activity targeting body image-related distress among head and neck cancer survivors: who do we reach and what are the effects? Support Care Cancer. - publicatie openen