Jaarindex2018-06-23T19:57:05+00:00

Jaarindex

De Jaarindex geeft een overzicht van lopend en actueel wetenschappelijk onderzoek in de psychosociale oncologie, en draagt bij aan het doel van de NVPO om de zichtbaarheid van psychosociaal oncologisch onderzoek te vergroten, de translatie van kennis te stimuleren en de implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk aan te moedigen.

Aanleveren nieuw onderzoek

Ontbreekt uw onderzoek, of dat van uw collega, in deze Jaarindex en wilt u wel in de editie van 2018 worden opgenomen? Mail uw contactgegevens dan aan jaarindex@nvpo.nl, zodat wij u toe kunnen voegen aan de mailinglist voor de oproep voor het aanleveren van nieuwe projecten voor de Jaarindex 2018. De Jaarindex verschijnt ieder jaar in december.

Tot slot wensen wij u veel leesplezier, kennis en inspiratie voor in uw klinische praktijk, onderzoek en/of het maken van beleid.