De Jaarindex geeft een overzicht van lopend en actueel wetenschappelijk onderzoek in de psychosociale oncologie, en draagt bij aan het doel van de NVPO om de zichtbaarheid van psychosociaal oncologisch onderzoek te vergroten, de translatie van kennis te stimuleren en de implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk aan te moedigen.

NVPO Kennishub: de opvolger van de Jaarindex

Bekijk de NVPO Kennishub hier.