Keuzehulp kankerrevalidatie

Leestijd: 2 min


Oncologische revalidatie: De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats
Sinds kort is er voor zorgprofessionals een praktische tool beschikbaar om patiënten met kanker die tijdens of na de medische behandeling problemen ervaren met fysiek, psychosociaal en/of sociaal functioneren te verwijzen naar medisch specialistische revalidatie. De effectiviteit van fysieke training en psychosociale nazorg is ruimschoots bewezen in diverse wetenschappelijke studies en vastgelegd in medisch specialistische richtlijnen. In de praktijk blijkt het voor zorgprofessionals lastig om goed te beoordelen welke patiënten hiervoor in aanmerking komen en welke nazorg het beste is voor de betreffende patiënt. Dit heeft te maken met de verscheidenheid aan zorgverleners, het grote aantal oncologische richtlijnen en de onbekendheid met de juiste mogelijkheden voor nazorg. Het VRA verbeterproject ‘Triage nazorg voor de gevolgen van kanker – van papier naar praktijk’, dat mogelijk is gemaakt met financiering van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten’, heeft daar verandering in gebracht.

Het verbeterproject heeft inzicht gegeven in de problemen bij signalering en verwijzing voor interdisciplinaire oncologische revalidatie. Kritische succesfactoren en belemmerende of faciliterende determinanten en omgevingsfactoren zijn zorgvuldig in kaart gebracht. Er zijn in vijf regio’s transmurale oncologische netwerken ontwikkeld, onder andere om verwijzing over en weer te faciliteren. Uitgangspunt is
dat patiënten met complexe en samenhangende functioneringsproblemen in aanmerking komen voor oncologische revalidatie volgens het matched care model (figuur). Hiermee wordt ongewenste praktijkvariatie met betrekking tot triage en verwijzing beoogd.

Al deze informatie heeft geleid tot de ontwikkeling van een Keuzehulp Kankerrevalidatie. Deze praktische tool bestaat uit een generieke webapplicatie die vanaf ieder device gebruikt kan worden door patiënten met kanker, verpleegkundigen, medisch specialisten, eerstelijns behandelaars, huisartsen en bedrijfsartsen. Door de keuzehulp in te vullen wordt aan de hand van een algoritme gebaseerd op de Lastmeter bepaald of er een indicatie is voor medisch specialistische oncologische revalidatie omdat er sprake is van meerdere samenhangende klachten. Op basis van het adres van de zorgvrager biedt de webapplicatie informatie over verwijzing naar de dichtstbijzijnde revalidatiezorgverlener. Met deze keuzehulp hopen we zorgprofessionals te ondersteunen in het verwijzen van de juiste patiënten op het juiste moment naar de medisch specialistische oncologische revalidatie.