Knelpuntenenquête richtlijn “Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase

Leestijd: 2 min


Voor de revisie van de richtlijn ‘Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’ worden op dit moment knelpunten geïnventariseerd. Als NVPO-lid kunt u tot 5 juni in de online vragenlijst aangeven welke knelpunten prioriteit hebben en eventueel nieuwe knelpunten aandragen.

Op initiatief van het platform PAZORI (Palliatieve Zorg Richtlijnen) wordt de richtlijn “Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase” gereviseerd (via de evidence based methodiek). De voorbereidingen door de richtlijnwerkgroep zijn al gestart, onder voorzitterschap van mevrouw prof. dr. C.C.D. van der Rijt. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) financiert de richtlijn en verzorgt de procesbegeleiding.
Graag attenderen wij u op de start van dit revisietraject en bieden u ook meteen de mogelijkheid om knelpunten uit de praktijk bij behandeling van patiënten met vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase mee te geven aan de richtlijnwerkgroep. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt.
De richtlijnwerkgroep heeft al enkele knelpunten geformuleerd en opgenomen in de vragenlijst. Hierdoor heeft u en alle andere betrokken partijen de mogelijkheid om aan te geven welke knelpunten volgens u prioriteit hebben. Bovendien kunt u de lijst met knelpunten zelf aanvullen. De vragenlijst is online beschikbaar en in te vullen tot uiterlijk 5 juni a.s. Het invullen duurt maximaal 10 minuten.
Hartelijk dank voor uw bijdrage; zo kunnen we ons gezamenlijk inzetten voor de best mogelijke zorg voor patiënten met vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase.