Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie: verslag expertmeeting

Leestijd: < 1 min


Hoe maken we de psychosociale oncologische zorg toekomstbestendig? Dat was het thema van de bijeenkomst van 14 april jl. georganiseerd door het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie’ bestaande uit KWF Kankerbestrijding, IKNL, NFK, NVPO, IPSO en Stichting OOK. Centraal tijdens deze bijeenkomst stond het peilen van de aanwezige partijen uit het zorgveld, hoe we psychosociale oncologische zorg beter en integraler kunnen organiseren. En hoe we van consensus op papier naar implementatie in de praktijk kunnen komen. Bijgaand het verslag van deze bijeenkomst. Begin mei zit de sector samen om vervolgstappen te ondernemen en een actielijst op te stellen. We houden u op de hoogte.

 

Het visiestuk zoals besproken op 14 april jl. vindt u hier.