Doorontwikkeling Deskundigenbestand NVPO

Leestijd: 3 min


De NVPO is druk bezig met de doorontwikkeling van het Deskundigenbestand (DB). We willen namelijk dat mensen die leven met en na kanker goede psychosociale zorg bij hen in de buurt kunnen vinden, direct zelf of via een verwijzende zorgprofessional. Wat betekent deze doorontwikkeling voor jou als zorgverlener?

Eerst even wat context. Het afgelopen jaar heeft de NVPO een adviseur ingehuurd t.b.v. de herijking en doorontwikkeling van het deskundigenbestand. Samen met expertgroepen uit het veld vanuit de 4 disciplines opgenomen in het deskundigenbestand (geestelijke verzorgers, psychologen, psychosociaal therapeuten en maatschappelijk werkers) is inzichtelijk gemaakt hoe het DB doorontwikkeld kan worden. Daarbij stelden we ze twee belangrijke vragen: hoe krijgen we meer deskundigen in het bestand? En hoe borgen we de kwaliteit van deze deskundigen?

Het advies aan de NVPO was om de toelatingseisen te verruimen zonder de kwaliteit te verminderen, om herregistratiecriteria in te voeren en om de bekendheid te vergroten. In het advies werd ook toegelicht hoe de NVPO dat kan aanpakken.

Momenteel is de NVPO begonnen met het invoeren van de eerste laagdrempelige veranderingen aan de hand van dit advies:

  • We breiden de registers voor toelating bij psychosociaal therapeuten uit met de NVPA en de NFG. Hierdoor is het straks ook mogelijk voor gekwalificeerde psychosociaal therapeuten die daar geregistreerd staan om in het DB te komen. Uiteraard mits zij aan de aanvullende oncologiespecifieke voorwaarden voldoen. Voor de eerste periode zal het weer mogelijk zijn om via een overgangsregeling dispensatie aan te vragen.
  • We voegen een alternatief voor het register voor toelating toe bij maatschappelijk werkers. De vierjarige opleiding tot maatschappelijk werker (of SW) telt straks ook.
  • We brengen de front-end van het DB over naar Verwijsgidskanker, die tevens wordt getoond op KankerNL. Dat is DE plek waar je kan zoeken naar in de oncologie gespecialiseerde zorgprofessionals ter ondersteuning en zorg voor de gevolgen van kanker. De NVPO levert haar data aan de Verwijsgidskanker. Door het verwijderen van onze front-end wordt het voor mensen met en na kanker en verwijzers duidelijker waar ze moeten zoeken (één plek) en verbeteren we samen met Verwijsgidskanker de gebruiksvriendelijkheid.

Ook onderzoekt de NVPO op dit moment hoe zij de scholingscriteria voor toelating kunnen verruimen. We brengen in kaart welke scholingen er allemaal zijn op psychosociaal oncologisch vlak en of bepaalde scholingen met elkaar gecombineerd kunnen worden om aan de eisen van het NVPO-keurmerk te voldoen. Zo hopen we meer mogelijkheden te creëren voor gekwalificeerde zorgverleners om zich aan te melden voor het DB.

Daarnaast gaat het NVPO-bestuur de aankomende periode met een aantal grote beslissingen aan de slag. Denk aan hoe we de herregistratie inrichten en of er naast de uitbreiding van het scholingsaanbod nog alternatieve toelatingscriteria moet worden toegevoegd.

We houden jullie op de hoogte als er weer nieuwe updates zijn!