Herziening voorwaarden opname zorgprofessionals in het deskundigenbestand: eerste wijziging

Leestijd: 1 min


In maart 2013 is het NVPO deskundigenbestand gelanceerd. Sinds die tijd staan de ontwikkelingen en het werkveld niet stil. Gezien de ontwikkelingen en nauwe contacten en terugkoppeling met de klinische praktijk, is het tijd dat de NVPO de voorwaarden tot toelating in het NVPO deskundigenbestand herziet. Uitgangspunt hierbij is de kwaliteit van zorg. Het herzien van de criteria verloopt stapsgewijs.

Als eerste is gekeken naar de voorwaardelijke werkervaring voor die disciplines opgenomen in het deskundigenbestand en werkzaam binnen Psychosociale Oncologische Centra (POC’s). In afstemming met o.a. deze centra en clinici, is besloten om de voorwaardelijke werkervaring hier bij te stellen naar 6 maanden. Dit vanwege de ruime expertise binnen deze centra, de uitgebreide inter- en supervisie en het veelvuldig en uitsluitend behandelen van mensen die leven met en na kanker.

De voorwaarden voor inschrijving in het deskundigenbestand worden stapsgewijs verder uitgevoerd, waaronder mogelijke aanpassing van de benodigde werkervaring voor deskundigen werkzaam binnen de ziekenhuizen. Daarnaast wordt ook gewerkt aan uitbreiding van het aantal opgenomen beroepsgroepen in het deskundigenbestand. Wij houden u op de hoogte!

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de secretaris (Vera Atema) via secretaris@nvpo.nl.