In gesprek over kanker en seks tijdens de jaarlijkse praktijkdag van het NVPO Early Career Research Network

Leestijd: 3 min


Blog van Emine Akdemir, promovenda Antoni van Leeuwenhoek

Op woensdagmiddag 10 november 2021 vond de jaarlijkse praktijkdag van het NVPO Early Career Research Network (ECRN) voor jonge onderzoekers plaats. Dit jaar met als doel om taboes te doorbreken en in het bijzonder taboes rond intimiteit en seksualiteit in de spreekkamer.

Het was een waardevolle middag waarin we persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen hoorden en een presentatie kregen over kanker en seks vanuit de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK). Ook hielden we een paneldiscussie over verschillende stellingen, zoals ‘De verantwoordelijkheid om het gesprek over seksualiteit te openen ligt bij de arts’ en deden we een interactieve opdracht in groepen waarin we nadachten over een onderzoeksplan n.a.v. een klinisch praktijkprobleem.

Er kwamen interessante bevindingen naar voren, zoals dat er verbetering lijkt in het bespreekbaar maken van het onderwerp intimiteit en seksualiteit in de spreekkamer ten opzichte van een aantal jaar geleden en dat er nu meer mogelijkheden zijn om met lotgenoten in contact te komen. Het blijft een belangrijk onderwerp waar vanuit verschillende patiëntengroepen behoefte is om over in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over de bijwerkingen van behandelingen die invloed kunnen hebben op de seksualiteit. In de praktijk is het nog een uitdaging om in de spreekkamer tijd te vinden en om het juiste moment voor dit gesprek te kiezen. En wie van de zorgprofessionals gaat het dan bespreken? Niet iedere patiënt is even mondig om zelf problemen te bespreken en het onderwerp lijkt soms nog steeds taboe. Seksualiteit speelt niet alleen wanneer iemand een partner heeft, maar ook wanneer iemand single is. Ook binnen de palliatieve setting moeten we aandacht besteden aan de mogelijkheden die er zijn en luisteren naar de behoeften van de patiënt. Is het bijvoorbeeld mogelijk om later te starten met de hormoontherapie? Kortom, nog voldoende uitdaging voor ons als onderzoekers om problemen die kankerpatiënten ervaren omtrent seksualiteit op een efficiënte manier in het zorgpad te krijgen om uiteindelijk de kwaliteit van leven te verbeteren. 

De middag werd afgesloten met een borrel waarbij de jonge onderzoekers nog over het onderwerp konden napraten en verder kennismaken met elkaar. Verheugd waren we dat deze dag in real life kon plaatsvinden.