Kennishub: nu ook met interventie-aanbod

Leestijd: 2 min


De Kennishub is vernieuwd. U kunt er nu naast lopende en afgeronde onderzoeksprojecten ook het aanbod aan interventies binnen de psychosociale en paramedische oncologie vinden. De Kennishub is hiermee een duurzame en interactieve overzichtsbron voor zowel lopend onderzoek als het aanbod van interventies in de dagelijkse klinische praktijk. Relevant voor zowel onderzoekers, zorgverleners als beleidsmakers.

Voorbeelden gebruik NVPO Kennishub

  • U wilt nieuw onderzoek starten, maar u weet niet precies welke onderzoeken er op een bepaald gebied in Nederland zijn of worden uitgevoerd, 
  • U wilt  meer inzicht in het zorgaanbod over een bepaald aandachtsgebied,
  • U zoekt verbinding met een onderzoeker of  een zorgprofessional die zich richt op hetzelfde aandachtsgebied,
  • U wilt een overzicht van alle lopende onderzoeksprojecten om beleid te kunnen uitstippelen,

Raadpleeg dan de NVPO Kennishub!

Aanmelden nieuwe of bestaande onderzoeksprojecten en interventies

Bent u betrokken bij een onderzoeksproject of een interventie binnen de psychosociale en paramedische oncologie die nog niet vermeld staat in de Kennishub? Wij nodigen u van harte uit om  onderzoeksprojecten en interventies aan te blijven leveren. Want de Kennishub is en blijft een gezamenlijk product met als uiteindelijke doel om de gevolgen van kanker te reduceren.

Achtergrond en contact

De oorspronkelijke NVPO Kennishub is ontwikkeld door de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek van de NVPO in samenwerking met LMDW Products. De Kennishub bouwt voort op de eerder verschenen NVPO Jaarindexen. Klik hier voor meer informatie. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Kennishub team via kennishub@nvpo.nl.

Momenteel richten wij ons ook op het invoeren van reeds afgeronde onderzoeken (eerder verschenen in Jaarindexen) en interventies (eerder verschenen in het interventierapport) in de NVPO Kennishub.