Knelpuntenenquête t.b.v. de herziening van de richtlijn ‘Rouw’

Leestijd: < 1 min


De palliatieve zorg richtlijn ‘Rouw’ wordt herzien. Wij willen u vragen om in deze knelpuntenenquête aan te geven welke knelpunten u ervaart rondom rouw, zoals begeleiding en diagnostiek. Knelpunten zijn zaken in het klinische handelen (zoals signalering, therapie, communicatie, tijdigheid, beschikbaarheid van hulpmiddelen of organisatie) waarover onduidelijkheid bestaat wat leidt tot ongewenste praktijkvariatie. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten.

De richtlijnwerkgroep heeft al enkele knelpunten aangeleverd. In deze enquête wordt uw bijdrage gevraagd door deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast hebt u de mogelijkheid andere knelpunten vanuit de palliatieve zorg voor rouw aan te geven. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt.

De herziening van deze richtlijn is onderdeel van het Meerjarenplan Richtlijnen Palliatieve Zorg 2018-2021. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) verzorgt de procesbegeleiding. VGVZ, Verenso, NIP, NVvP, NHG, V&VN palliatieve zorg, KNGF, Agora, BPSW, Patiëntenfederatie Nederland en NVPO nemen deel aan de richtlijnwerkgroep ten behoeve van de herziening van deze richtlijn. De herziening wordt gefinancierd door ZonMw.

Het invullen van de vragenlijst kan tot uiterlijk dinsdag 17 november 2020. U kunt de knelpuntenanalyse hier invullen

Hartelijk dank voor uw bijdrage.