Nomineer uw talentvolle collega voor de Hanneke de Haes early and mid-career research award 2024

Leestijd: 2 min


Het bestuur van de NVPO nodigt u uit een kandidaat voor te dragen voor de Hanneke de Haes early and mid career research award 2024. De Hanneke de Haes Award wordt in deze ronde toegekend aan een persoon die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de psychosociale oncologie in Nederland. We willen iemand eren die – zoals de titel al zegt – meer aan het begin van zijn/haar carrière staat en zich bezighoudt met het doen van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de psychosociale oncologie.    

Een jury adviseert het bestuur over de toekenning van de prijs. Alle bij de psychosociale oncologie betrokken personen kunnen het bestuur op kandidaten attenderen. Kandidaten die eerder genomineerd werden, kunnen opnieuw worden voorgedragen. We verzoeken de nominatie schriftelijk te doen en deze vergezeld te laten gaan van een omschrijving van de bijzondere verdiensten voor de psychosociale oncologie en/of de vereniging en een Curriculum Vitae van de te nomineren persoon. Deze Hanneke de Haes early and mid career research award wordt uitgereikt tijdens het 25e internationale psycho-oncologie congres, IPOS 2024, welke zal plaatsvinden van 24-27 september 2024 te Maastricht. De winnaar of winnares ontvangt een oorkonde, een kunstwerk en een dinerbon ter waarde van €250,-. Nominaties voor de Hanneke de Haes Award 2024 kunnen worden ingediend tot en met 15 juli 2024 bij het secretariaat van de vereniging via nvposecr@nvpo.nl o.v.v. Nominatie Hanneke de Haes Award 2024.