Patiëntenzorg ten tijde van COVID19

Leestijd: 3 min


Behandelen en beantwoorden van vragen van mensen die leven met en na kanker en hun naasten

Een ongekende situatie doet zich voor. De uitbraak van COVID19 en alle voorzorgsmaatregelen vragen acuut om een andere manier van het ondersteunen van mensen die leven met en na kanker en diens naasten. Niet alleen medische trajecten ondervinden hiervan de gevolgen, maar ook de ondersteuning op psychologisch en sociaal-maatschappelijk vlak, dat juist nu zo belangrijk is, stond de afgelopen weken voor een grote opgave. Graag berichten wij u als NVPO over enkele belangrijke ontwikkelingen.

Adviezen RIVM

De adviezen van het RIVM zijn te allen tijde leidend in ons handelen. Omdat kwetsbare groepen geadviseerd worden om thuis te blijven, zal het ondersteunen van mensen die leven met en na kanker op een andere niet fysieke wijze moeten plaatsvinden.

Nederlandse Zorgautoriteit brengt verruiming aan voor zorg op afstand

Opdat de noodzakelijk zorg kan worden geleverd, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) de regels omtrent het verlenen van ‘zorg op afstand’ verruimd. Belemmeringen op het gebied van bekostiging van zorg op afstand worden weggenomen. ‘Dit betekent dat zorg op afstand ook in rekening kan worden gebracht zonder dat hiervoor een speciale prestatie is vastgesteld of als niet precies is voldaan aan de voorwaarden’, aldus de NZA.

Zie ook: https://www.nza.nl/actueel/algemene-en-zorgspecifieke-vragen-coronavirus

Uitvoering zorg op afstand

Er zijn diverse alternatieven voor fysieke consulten. Beeldbellen, e-mailen en het aanbieden van online programma’s (begeleid of onbegeleid) behoren allen tot de mogelijkheden. Deze opties dienen wel nog steeds te voldoen aan de gestelde vereisten van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’, de NEN7510 en uiteraard de wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). I.v.m. de huidige situatie zijn er diverse aanbieders van digitale zorgplatforms die hun diensten gratis ter beschikking stellen.

Er zijn ook online programma’s beschikbaar voor mensen die leven met en na kanker die zij zelfstandig kunnen volgen, zie hiervoor de Verwijsgids Kanker. Een aantal concrete voorbeeld programma’s zijn de Kanker Nazorg Wijzer,  Op adem Na Borstkanker, Untire en de AYA Matchapp.

Uitgebreide informatie over opties voor beeldbellen wordt gegeven op:  https://lvvp.info/over/praktijkvoering/coronavirus/corona-opties-beeldbellen/

Voor uitgebreide informatie over verschillende zorgplatformen en hun (gratis) aanbod kunt u kijken op: https://www.smarthealth.nl/beeldbellen-zorg/

Informatie voor mensen die leven met en na kanker

De NFK, de daarbij aangesloten kankerpatiënten­organisaties en Stichting Kanker.nl informeren kankerpatiënten zo goed mogelijk over de samenloop van COVID19 en kanker. De meest actuele online antwoorden op veel gestelde vragen worden samengebracht en mogelijkheden voor lotgenotencontact aangereikt.