Richtlijnen Angst in de palliatieve fase & Depressie in de palliatieve fase zijn gepubliceerd

Leestijd: < 1 min


De herziene richtlijnen Angst en Depressie in de palliatieve fase zijn gepubliceerd. De herziene richtlijnen sluiten aan bij knelpunten uit de praktijk van patiënten, naasten en zorgverleners. Een multidisciplinaire werkgroep, met daarin afgevaardigden namens de NVPO, heeft deze richtlijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld conform de wetenschappelijke methodologie. Daarmee biedt het een antwoord op uitdagingen in de praktijk.

Meer informatie over richtlijnen Angst en Depressie

De nieuwe richtlijnen staan op Pallialine bij Angst – Richtlijnen Palliatieve zorg (palliaweb.nl) en Depressie – Richtlijnen Palliatieve zorg (palliaweb.nl). In de app PalliArts, die gratis te downloaden is voor Android en iOS, is een samenvatting van de richtlijnen te vinden, net als in de webshop van IKNL Samenvattingskaart richtlijn Angst – IKNLSamenvattingskaart richtlijn Depressie – IKNL. Meer informatie over de onderwerpen angst en depressie in de palliatieve fase en ondersteunende middelen zijn te vinden op de themapagina’s over angst en depressie op Palliaweb. Informatie patiënten en naasten over dit onderwerp is te vinden op de website van Overpalliatievezorg:

Voor de richtlijn Angst in de palliatieve fase is er ook een beslisboom ontwikkeld. Deze is te vinden op Palliaguide.nl.