Stelling: E-health maakt direct patiëntcontact overbodig

Leestijd: 2 min


Zoals gebruikelijk is het laatste nummer van het jaar van ‘Psychosociale Oncologie’ een themanummer. Het thema van dit jaar is: e-health. Net als in voorgaande jaren willen wij u een prikkelende stelling voorleggen en u vragen hierop te reageren.

Elektronische patiëntdossiers, telemedicine, videobellen met patiënten, websites, robots, keuzehulpen, gezondheidsapps: er zijn tegenwoordig talloze voorbeelden te bedenken van e-health. Er worden steeds meer verschillende informatie- en communicatietechnologieën ontwikkeld, onderzocht en ingezet, in eerste instantie bedoeld om de gezondheidszorg te ondersteunen. In veel instellingen is e-health een speerpunt op zichzelf geworden, mede omdat het personeelsdruk kan verminderen en kosten besparen.

Ten gevolge van de COVID-19 pandemie was het zelfs noodzakelijk om nog meer gebruik te maken van e-health om op die manier (gedeelten van) de zorg door te kunnen laten gaan zonder dat patiënten of zorgverleners daardoor bijvoorbeeld extra risico’s liepen. Moeten we nog wel teruggaan naar direct patiëntcontact? Is e-health nog steeds alleen een ondersteunende toepassing of kan het (delen van) de zorg ook helemaal vervangen? Is het voor patiënten en zorgverleners nog nodig om elkaar ‘echt’ te zien of kan door middel van e-health ook goede zorg worden verleend?

Graag leggen wij u onderstaande stelling voor: E-health maakt direct patiëntcontact overbodig

Laat uw mening horen!
Stuur uw reactie naar redactie@nvpo.nl. De reacties verwerken we in het themanummer, de vierde editie van ‘Psychosociale Oncologie’ van dit jaar.