Voor het eerst: ruim 100 hulpmiddelen palliatieve zorg bij elkaar

Leestijd: 2 minOp 16 maart lanceerde PZNL het ‘Hulpmiddelenoverzicht Palliatieve Zorg’ voor zorgverleners op Palliaweb. Het overzicht van inmiddels ruim honderd hulpmiddelen, verzameld van veel verschillende bronnen uit het zorgveld, helpt zorgverleners en beleidsmakers bij de dagelijkse praktijk en draagt zo concreet bij aan de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland. Het overzicht is in samenwerking met zorgverleners en beleidsmakers gemaakt en getoetst.

In de loop van de tijd zijn veel hulpmiddelen ontwikkeld (binnen en buiten de beroepsgroep) om de beste palliatieve zorg te kunnen verlenen. PZNL heeft dit nu voor het eerst bij elkaar gebracht in een openbaar overzicht, zodat iedereen er makkelijk gebruik van kan maken. Ieder hulpmiddel is aan een nauwkeurige screening onderworpen en beoordeeld. Via de website kunnen gebruikers een selectie maken.

Continu ontwikkelen

Caro Verlouw, projectleider en adviseur palliatieve zorg: “We hebben actief gezocht naar hulpmiddelen, en daarnaast hebben veel verschillende organisaties en zorgprofessionals ook al zelf van alles aangeleverd. Het is dus echt van en voor het zorgveld. We zijn trots op wat het overzicht is geworden. Het is heel divers en het groeit door. We houden het natuurlijk actueel.”

Ken jij een hulpmiddel dat in dit overzicht ook een plek verdient? Meldt dit dan via lerenenpraktijk@iknl.nl.

Voor zorgverleners en beleidsmakers

De hulpmiddelen kunnen worden ingezet door zorgverleners of beleidsmakers. Het aanbod is enorm: van gesprekswijzers en handreikingen tot illustraties, infographics, keuzehulpen, websites, brochures, flyers, toolboxen, vragenlijsten, posters, profielen en zelfs een stripboek. De middelen zijn voor zeer diverse doelgroepen, zoals ouderen, kinderen of mensen met dementie.

Het hulpmiddelenoverzicht is tot stand gekomen met subsidie van ZonMw.

Over PZNL Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), opgericht in 2018, maakt zich hard voor de best mogelijke palliatieve zorg voor iedereen. Dit vraagt om verbinding en samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij palliatieve zorg. PZNL is een werkplaats waarin de leden en andere partners samenwerken aan de verbetering van palliatieve zorg. We zetten ons in om palliatieve zorg te verankeren in de gezondheidszorg en de samenleving en voeren daarvoor landelijk een krachtige dialoog. 

De NVPO is afgelopen november toegetreden tot PZNL.