Vragenlijst kennishiaten binnen de palliatieve zorg

Leestijd: < 1 min


De NVPO legt, als lid van de Coöperatie PZNL, graag het volgende verzoek voor.

Stichting PALZON, tevens coöperatielid, is bezig met het ontwikkelen van een landelijke kennisagenda Palliatieve Zorg. Op dit moment zijn zij middels een online vragenlijst opzoek naar welke kennis binnen de palliatieve zorg ontbreekt. Graag zouden zij ook input vanuit de NVPO leden ontvangen. Zouden diegenen waarvoor deze vraag passend is de vragenlijst willen invullen.  

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en is te vinden via deze link: https://vumc.survalyzer.eu/kennisagendaPZ