ONGELIJKE ZORG VOOR MENSEN MET BLOED- EN LYMFKLIERKANKER

Leestijd: 3 min


Een deel van de Nederlandse ziekenhuizen heeft onvoldoende aandacht voor psychosociale problemen bij mensen met bloed- en lymfklierkanker. Ook neemt de ruime meerderheid van de ziekenhuizen niet binnen 24 uur na ontslag contact op met de patiënt. Dit blijkt uit de vernieuwde gegevens in de online Patiëntenwijzer Bloed- en lymfklierkanker, een initiatief van patiëntenorganisatie Hematon en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), in samenwerking met onderzoeksbureau MediQuest. Door middel van de patiëntenwijzer kunnen ziekenhuizen met elkaar vergeleken worden. Deze informatie maakt patiënten en hun naasten bewust van wat zij volgens Hematon mogen verwachten van de zorg.

 

Verbeterpunten
In 12 ziekenhuizen (15%) wordt niet standaard gevraagd naar de behoefte aan psychosociale zorg bij mensen met bloed- en lymfklierkanker. De patiëntenorganisatie vindt dit zorgelijk, aangezien de impact van de diagnose kanker op iemands leven vaak groot is. Het is belangrijk om psychosociale problemen vroegtijdig op te sporen en indien nodig te verwijzen naar deskundige psychosociale zorg. Daarnaast blijkt dat 55 ziekenhuizen (69%) niet binnen 24 uur na ontslag contact opnemen met de patiënt. Ziekenhuizen die dit wel doen, tonen betrokkenheid en wekken het vertrouwen van de patiënt. Het komt de therapietrouw ten goede en medische complicaties kunnen eerder worden opgespoord. Verder blijkt uit de vernieuwde informatie dat patiënten in nog maar 18% van de ziekenhuizen toegang hebben tot een digitaal dossier. Een digitaal dossier draagt bij aan de eigen regie van de patiënt over het ziekte- en zorgproces en aan de kwaliteit van de zorginformatie.

 

Goed georganiseerd
Veel zaken hebben de ziekenhuizen ook goed geregeld. Zo worden patiënten goed geïnformeerd over het ziektebeeld (99% van de ziekenhuizen) en zijn alle ziekenhuizen 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor acute vragen van patiënten. Ook zijn in 96% van de ziekenhuizen twee of meer hematologen werkzaam, of is er een gedegen samenwerking met een ander ziekenhuis.

 

Voorwaarden
De patiëntenwijzer geeft aan welke ziekenhuizen voldoen aan de minimale voorwaarden voor goede zorg vanuit patiëntperspectief. Deze voorwaarden zijn geformuleerd door Hematon en verwerkt in een enquête. Deze enquête is in het voorjaar van 2016 ingevuld door alle 80 ziekenhuizen die mensen met bloed- en lymfklierkanker behandelen. De uitkomsten van de enquête zijn in de patiëntenwijzer verwerkt. Achtenvijftig ziekenhuizen (73%) voldoen op dit moment aan de minimale voorwaarden. De patiëntenwijzer is bedoeld als hulp voor patiënt en verwijzer (huisarts) bij de keuze voor een ziekenhuis, als informatiebron voor patiënten over welke zorg een ziekenhuis te bieden heeft en als stimulans voor ziekenhuizen om de zorg nog verder te verbeteren.

Ga naar Patiëntenwijzer Bloed- en Lymfklierkanker.