Oproep indienen aanvragen René Vogels reisbeurs voor 1 maart

Leestijd: 2 min


Dankzij financiële steun van de René Vogels Stichting zal de Nederlandse Vereniging voor Oncologie in staat zijn om voor 2017 een aantal beurzen beschikbaar te stellen aan jonge onderzoekers. De eerstvolgende deadlines voor aanvragen zijn 1 maart 2017 en 1 september 2017.
De René Vogels beurs is bedoeld om de onderzoeker in staat te stellen ervaringen op te doen c.q. technieken aan te leren, die van belang zijn in het kader van reeds lopend oncologisch onderzoek (fundamenteel of klinisch).

Procedure aanvraag voor 1 maart 2017:
Aanmelding per mail (bij voorkeur in 1 pdf, getiteld uwnaam_mrt2017.pdf) vóór 1 maart 2017 naar info@renevogelsstichting.nl

De volgende informatie dient te worden verstrekt (in Nederlands of Engels; voor gedetailleerdere aanwijzingen zie http://www.renevogelsstichting.nl/voorwaarden.html enhttp://www.renevogelsstichting.nl/aanvragen.html ):
– beschrijving van het onderzoek
– doel van de reis en belang voor het lopend onderzoek
– kritische literatuuranalyse betreffende de meerwaarde van het voorgestelde project, inclusief methoden
– onderbouwing van de keuze van het te bezoeken instituut/afdeling/groep
– begroting
– aanbevelingsbrief van de vakgroepvoorzitter
– een uitnodigingsbrief van het te bezoeken instituut
– curriculum vitae
De aanvraag moet mede door de projectleider zijn ondertekend.

De beurswinnaars verplichten zich om na afloop van hun reis een verslag te schrijven voor de René Vogels Stichting.

Meer informatie: www.renevogelsstichting.nl en www.nvvoncologie.nl