Oproep kandidaat bestuursleden

Leestijd: 2 min


De NVPO is op zoek naar een nieuw bestuurslid om ons team te versterken.

 

Gezien de samenstelling van het bestuur, met name de competenties van de leden, zijn we onder andere specifiek op zoek naar een kandidaat met kennis en ervaring op het gebied van PR en/of Fondsenwerving en naar een kandidaat met kennis en ervaring op het gebied van beleid/bestuur.

 

Wat verwachten wij van een kandidaat bestuurslid:

 • U hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met de psychosociale oncologie
 • U bent goed georiënteerd op de oncologie binnen uw eigen beroepsgroep en bij voorkeur ook breed georiënteerd op de (psychosociale) oncologie in Nederland
 • U bent lid van de NVPO of bereid lid te worden
 • U bent bereid tot een tijdsinvestering van 6-9 bestuursvergaderingen per jaar (in Utrecht) en daarnaast een aantal taakafhankelijke uren per maand
 • U bent bereid zitting te nemen in het bestuur voor een periode van tenminste 3 jaar
 • U bent werkzaam als maatschappelijk werker, psycholoog, arts, gespecialiseerd verpleegkundige, wetenschappelijk onderzoeker, manager, beleidsmaker, geestelijk verzorger.

 

Wij vinden het verder wenselijk dat:

 • U beschikt over een groot netwerk en/of u bent een goede netwerker
 • U bestuurlijke ervaring hebt
 • U affiniteit hebt met bevordering van de deskundigheid in de psychosociale oncologie van professionals

 

Wat bieden wij u:

 • De mogelijkheid om uw netwerk binnen de psychosociale oncologie uit te breiden
 • De mogelijkheid mee te beslissen over de ontwikkelingen binnen de psychosociale oncologie
 • Plaats te nemen in een enthousiaste groep mensen die allen hun bijdrage willen leveren aan de professionalisering en verwetenschappelijking van de psychosociale oncologie in Nederland

 

Reageren

Indien u geïnteresseerd bent in een bestuurlijke functie bij de NVPO of u hebt vragen en/of wilt meer informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Josette Hoekstra-Weebers (voorzitter NVPO) via voorzitter@nvpo.nl en j.hoekstra-weebers@iknl.nl. Wij ontvangen graag uw reactie voor 15 februari 2015.