Oproep: leden gezocht voor NVPO werkgroep Richtlijnen

Leestijd: 2 min


Het bestuur van de NVPO is op zoek naar nieuwe leden voor de werkgroep ‘Richtlijnen’. Het doel van deze werkgroep is het bevorderen van het integraal opnemen van psychosociale aandachtspunten in tumorspecifieke richtlijnen, beoordeling van psychosociale aspecten in tumorspecifieke richtlijnteksten die door de NVPO geautoriseerd moeten worden, en het monitoren van ontwikkelingen rond de richtlijn ‘Detecteren behoefte zorg’.

 

Taken voor leden van de werkgroep:

  1. Beoordelen, of door een NVPO-lid met specifieke expertise laten beoordelen, van teksten voor richtlijnen (nieuw en in revisie) die door de NVPO geautoriseerd moeten worden;
  2. Adviseren over, en mogelijk een bijdrage leveren aan, het schrijven van een algemeen hoofdstuk over psychosociale aspecten bij kanker, dat in elke tumorspecifieke richtlijn opgenomen kan worden;
  3. Benaderen van NVPO-leden met expertise over een specifieke tumor bij het aanpassen van het hierboven genoemde hoofdstuk voor een tumorspecifieke richtlijn;
  4. Plaatsnemen, of NVPO-leden met expertise over een bepaald onderwerp benaderen om plaats te nemen, in werkgroepen die tumorspecifieke richtlijnen ontwikkelen;
  5. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen met betrekking tot de richtlijn ‘Detecteren behoefte zorg’ en zo nodig actie ondernemen.

 

De leden van de werkgroep moeten lid zijn (of worden) van de NVPO. Daar staat tegenover dat deelname aan een werkgroep van de NVPO bijdraagt aan je netwerk, en tevens je kennis en vaardigheden op het specifieke terrein van ‘Richtlijnen’, maar ook de psychosociale oncologie in brede zin, vergroot. De werkgroep komt drie keer per jaar samen. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Jan-Paul van den Berg, bestuurslid NVPO en portefeuillehouder werkgroep ‘Richtlijnen’ (e-mail jberg@ciran.nl).