Oproep voor commentaar op knelpuntenanalyse richtlijn ‘Palliatieve sedatie’

Leestijd: < 1 min


Op initiatief van Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) wordt de KNMG richtlijn ‘Palliatieve sedatie’ uit 2009 gereviseerd. Graag zouden zij inzicht verkrijgen in de knelpunten die u ervaart en de prioriteiten die u zou stellen. Zij hebben hiervoor een korte digitale enquête ontwikkeld, welke u hier kunt vinden. De enquête is beschikbaar tot 26 april. Alvast hartelijk dank voor het invullen.