NVPO-award

Sinds 2003 kent de NVPO jaarlijks een prijs toe aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de psychosociale oncologie in Nederland. Die verdienste kan liggen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek,  de psychosociale zorg, deskundigheidbevordering of een bijzondere inzet voor de NVPO. De NVPO-award wordt jaarlijks uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering.

De nominatie

Iedereen die betrokken is bij de psychosociale oncologie – ook leden van het bestuur en de award-jury –  kan het bestuur attenderen op kandidaten. Deze schriftelijke attendering (Dhr Gerwin Witvoet via secretaris@nvpo.nl, ) bestaat uit het CV van de kandidaat en een beschrijving van de bijzondere verdienste. Een jury, ingesteld door het bestuur, adviseert over de toekenning van de prijs. Winnaars van de NVPO-award kunnen tijdens volgende rondes opnieuw als kandidaat worden voorgedragen.

Voor de nominatie en uitreiking van de NVPO-award maakt het bestuur gebruik van de reglementen die hiervoor zijn opgesteld.

De leden van de jury

Voorgaande prijswinnaars

De afgelopen jaren ontvingen de volgende professionals de NVPO-award:

https://nvpo.nl/app/uploads/2017/02/person-not-available.jpg

Josette Hoekstra-Weebers (2017)

https://nvpo.nl/app/uploads/2017/02/person-not-available.jpg

Karen Rutgers-van Wijlen (2016)

https://nvpo.nl/app/uploads/2013/10/award_judith-150×150.jpg

Judith Prins (2015)

https://nvpo.nl/app/uploads/2017/02/person-not-available-150×150.jpg

Mecheline van der Linden (2014)

https://nvpo.nl/app/uploads/2017/02/person-not-available-150×150.jpg

Eveline Bleiker (2012)

https://nvpo.nl/app/uploads/2017/02/person-not-available-150×150.jpg

Margot Remie (2011)

https://nvpo.nl/app/uploads/2017/02/person-not-available-150×150.jpg

Evelien Spelten (2010)

https://nvpo.nl/app/uploads/2017/02/person-not-available-150×150.jpg

Nel Kleverlaan (2009)

https://nvpo.nl/app/uploads/2013/10/chantal-150×150.jpg

Chantal Lammens (2008)

https://nvpo.nl/app/uploads/2017/02/person-not-available-150×150.jpg

Leo Gualterie van Weezel (2007)

https://nvpo.nl/app/uploads/2017/02/person-not-available-150×150.jpg

Fenna Postma (2006)

https://nvpo.nl/app/uploads/2017/02/person-not-available-150×150.jpg

Anne Kooij (2005)

Lid worden?

Indien u lid wilt worden van de NVPO, dan kunt u zich hier inschrijven.

Inschrijven