NVPO-award

Sinds 2003 kent de NVPO jaarlijks een prijs toe aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de psychosociale oncologie in Nederland. Die verdienste kan liggen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek,  de psychosociale zorg, deskundigheidbevordering of een bijzondere inzet voor de NVPO. De NVPO-award wordt jaarlijks uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering.

De nominatie

Iedereen die betrokken is bij de psychosociale oncologie – ook leden van het bestuur en de award-jury –  kan het bestuur attenderen op kandidaten. Deze schriftelijke attendering (Dhr Gerwin Witvoet via secretaris@nvpo.nl, ) bestaat uit het CV van de kandidaat en een beschrijving van de bijzondere verdienste. Een jury, ingesteld door het bestuur, adviseert over de toekenning van de prijs. Winnaars van de NVPO-award kunnen tijdens volgende rondes opnieuw als kandidaat worden voorgedragen.

Voor de nominatie en uitreiking van de NVPO-award maakt het bestuur gebruik van de reglementen die hiervoor zijn opgesteld.

De leden van de jury

Erna Elfrink
Erna ElfrinkJurylid
Michaela van der Veldt
Michaela van der VeldtJurylid
Mecheline van der Linden
Mecheline van der LindenVoorzitter

Voorgaande prijswinnaars

De afgelopen jaren ontvingen de volgende professionals de NVPO-award:

Josette Hoekstra-Weebers (2017)

Karen Rutgers-van Wijlen (2016)

Judith Prins (2015)

Mecheline van der Linden (2014)

Eveline Bleiker (2012)

Margot Remie (2011)

Evelien Spelten (2010)

Nel Kleverlaan (2009)

Chantal Lammens (2008)

Leo Gualterie van Weezel (2007)

Fenna Postma (2006)

Anne Kooij (2005)

Lid worden?

Indien u lid wilt worden van de NVPO, dan kunt u zich hier inschrijven.

Inschrijven