Werkgroep Congres

Het organiseren van het jaarlijkse ‘NVPO-congres’ voor professionals werkzaam in de psychosociale oncologie. Het congres richt zich onder andere op psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, verpleegkundigen, (para)medici, onderzoekers en beleidsmakers. Met dit congres houden wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de psychosociale oncologie, ieder jaar doen wij dit rondom een specifiek thema.

De werkgroep

Activiteiten

De werkgroep brainstormt over een jaarlijks thema voor het congres. Hiervoor wordt de actualiteit op het gebied van zorg, onderzoek en beleid nauwlettend in de gaten gehouden. Aansluitend op het thema worden sprekers voor het plenaire ochtendprogramma uitgenodigd. Een ‘call for abstracts’ wordt uitgezet voor het wetenschappelijk middagsymposium, de postersessie en de workshops. Deze abstracts worden beoordeeld aan de hand van een peer-review. De congrescommissie stelt op basis van de peer-reviews het definitieve middagprogramma samen.

NVPO Werkgroep Congres_Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019

Leden

De leden van de werkgroep zijn:

  • Miranda Velthuis (voorzitter)
  • Chantal Lammens
  • Maikel Mocking
  • Belle de Rooij
  • Femke Jansen

Heeft u interesse om lid te worden van deze werkgroep? Neem dan contact met ons op via nvposecr@nvpo.nl of 06-46428884.

Bijeenkomsten

De werkgroep vergadert +/- 10 keer per jaar, waarvan ongeveer de helft telefonisch.