Werkgroep Deskundigheidsbevordering

Het stimuleren van de ontwikkeling van adequate scholingstrajecten binnen de psychosociale oncologie door daartoe geëigende instanties, het bewaken van de kwaliteit en continuïteit van deze scholingstrajecten en het zichtbaar maken van de deskundigheid van beroepsgroepen binnen de psychosociale oncologie. Bij dit alles richt de werkgroep zich op zowel medische als psychosociale zorgverleners.

De werkgroep

Activiteiten

De werkgroep deskundigheidsbevordering is een overlegorgaan, bestaande uit NVPO-leden, die als voornaamste taak heeft het stimuleren van de ontwikkeling van adequate scholingstrajecten binnen de psychosociale oncologie, het bewaken van de kwaliteit en continuïteit van deze scholingstrajecten en het zichtbaar maken van de deskundigheid van de beroepsgroepen binnen de psychosociale oncologie.

De belangrijkste doelen van de werkgroep zijn:

  1. Kwalitatief goede scholingstrajecten bereikbaar maken voor professionals in de psychosociale oncologie in NL. Zowel voor het professionaliseren en specialiseren in dit vakgebied als voor het up-to-date houden van kennis en vaardigheden.
  2. Het zichtbaar maken van deskundigheid van professionals werkzaam binnen de psychosociale oncologie.

De werkgroep is betrokken bij de evaluaties van de verscheidene opleidingen en mede verantwoordelijk voor het actueel houden van deze opleidingen. Daar waar de NVPO direct betrokken is bij een opleiding zijn de werkgroepleden contactpersoon m.b.t. de inhoudelijke aspecten.

NVPO Werkgroep Deskundigheidsbevordering_Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019

Leden

De leden van de werkgroep zijn:

  • Titia Brouwer
  • Nicolien van Rooij
  • Karen Rutgers
  • Judith Kunst
  • Vera Oppedijk
  • Harriët Abrahams
  • Trees Smit

Heeft u interesse om lid te worden van deze werkgroep. Neem dan contact met ons op via deskundigheidsbevordering@nvpo.nl. Ook voor vragen over het NVPO-keurmerk of over onze scholingen kunt u via dit e-mailadres contact opnemen. U kunt ook bellen met 06-46428884.

Bijeenkomsten

De werkgroep komt drie keer per jaar bijeen.