Werkgroep PR & fondsenwerving

De werkgroep PR & Fondsenwerving ondersteunt het NVPO bestuur bij de positionering en profilering van de vereniging t.b.v. interne en externe stakeholders. De werkgroep zet zich in voor het vergroten van de financiële draagkracht van de vereniging.

De werkgroep

Activiteiten

De werkgroep richt zich op de volgende activiteiten:

  • PR: advies en ondersteuning van bestuur, werkgroepen, onder andere ten behoeve van producten en diensten van de NVPO, bijvoorbeeld het deskundigenbestand en het congres. Tevens zorgt de werkgroep voor het up to date houden van PR materialen
  • Fondsenwerving: financiële middelen/subsidies verwerven voor projecten, scholing en het congres
  • Ledenwerving: gerichte acties om meer leden te werven onder specifieke doelgroepen van de NVPO, zoals wetenschappelijk onderzoekers

NVPO Werkgroep PR&F_Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019

Leden

De leden van de werkgroep zijn:

  • Dr. Chantal Lammens (voorzitter a.i.)
  • Drs. Fenna Postma
  • Dr. Eline Aukema

Heeft u interesse om lid te worden van deze werkgroep? Neem dan contact met ons op via nvposecr@nvpo.nl of 06-46428884.

Bijeenkomsten

De werkgroep komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar.