Werkgroep Tijdschrift

De werkgroep Tijdschrift fungeert als de redactie van het tijdschrift ‘Psychosociale Oncologie’. De werkgroep heeft als doel om 4x per jaar een gevarieerd tijdschrift voor de NVPO uit te brengen met artikelen uit de praktijk, de wetenschap en met betrekking tot de NVPO.

De werkgroep

Activiteiten

Naast de activiteit ‘deelname aan de redactievergaderingen’ hebben de meeste redacteuren een vaste rubriek onder hun hoede, zoals bijvoorbeeld de ‘klinische les’, ‘onderzoeker uitgelicht’, ‘wetenschappelijke artikelen’ of ‘vanuit de patiënt’. Ten behoeve van deze en alle andere rubrieken worden ideeën besproken in de vergaderingen. Tevens wordt gebrainstormd over aanvullende onderwerpen, naast de vaste rubrieken, en wordt binnengekomen materiaal bij de hoofdredacteur besproken. Ten behoeve van de vaste of aanvullende onderwerpen in het tijdschrift nemen redacteuren bijvoorbeeld interviews af met onderzoekers, recenseren zij boeken, gaan zij in gesprek met patiënten of verenigingen, benaderen zij promovendi over hun promoties en reviewen zij binnengekomen artikelen. Ook zijn twee redacteuren aangesteld als eindredacteur, om het materiaal nauwkeurig te redigeren voordat het naar de vormgever gaat.

NVPO Werkgroep Tijdschrift_ Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019

Leden

De redactie bestaat uit leden van de NVPO met verschillende beroepsmatige achtergronden/deskundigheden vanuit diverse regio’s binnen het land. NVPO-leden kunnen lid worden van de redactie. Lidmaatschap geschiedt op vrijwillige basis. Aanmelding kan door interesse kenbaar te maken bij de hoofdredacteur via redactie@nvpo.nl

Huidige samenstelling
Op dit moment bestaat de redactie uit:

 • Liza van Lent, onderzoeker (hoofd- en eindredacteur)
 • Chris de Jongh, fysiotherapeut
 • Arrien van Prooijen-de Jong, oncologieverpleegkundige
 • Joyce Vermeer, systeemtherapeut/mindfulnesstrainer
 • Eveliene Manten-Horst, Directeur Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk
 • Karen Holtmaat, onderzoeker
 • Fabiola Müller, onderzoeker
 • ​Amber Daniëlle Zegers, onderzoeker
 • Djoeke Barkey, communicatieadviseur
 • Kelly de Ligt, onderzoeker en beleidsadviseur
 • Esther Deuning-Smit, onderzoeker

Bijeenkomsten

De redactie komt 3-4x per jaar bij elkaar.